วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc146
22/11/2561 9:29:30
Size (KB)  :  7,467 KB
uttvc147
22/11/2561 9:29:36
Size (KB)  :  6,465 KB
uttvc148
22/11/2561 9:29:58
Size (KB)  :  7,398 KB
uttvc149
22/11/2561 9:30:12
Size (KB)  :  6,576 KB
uttvc150
22/11/2561 9:30:14
Size (KB)  :  6,484 KB
uttvc151
22/11/2561 9:30:16
Size (KB)  :  6,918 KB
uttvc152
22/11/2561 9:30:16
Size (KB)  :  7,036 KB
uttvc153
22/11/2561 9:30:18
Size (KB)  :  6,597 KB
uttvc154
22/11/2561 9:30:18
Size (KB)  :  6,195 KB
uttvc155
22/11/2561 9:30:20
Size (KB)  :  6,481 KB
uttvc156
22/11/2561 9:30:20
Size (KB)  :  6,529 KB
uttvc157
22/11/2561 9:30:22
Size (KB)  :  6,982 KB
uttvc158
22/11/2561 9:30:30
Size (KB)  :  7,155 KB
uttvc159
22/11/2561 9:30:34
Size (KB)  :  6,552 KB
uttvc160
22/11/2561 9:30:38
Size (KB)  :  6,131 KB
uttvc161
22/11/2561 9:30:42
Size (KB)  :  7,106 KB
uttvc162
22/11/2561 9:30:46
Size (KB)  :  7,030 KB
uttvc163
22/11/2561 9:30:48
Size (KB)  :  6,284 KB
uttvc164
22/11/2561 9:30:50
Size (KB)  :  6,630 KB
uttvc165
22/11/2561 9:30:54
Size (KB)  :  7,291 KB
uttvc166
22/11/2561 9:30:56
Size (KB)  :  7,237 KB
uttvc167
22/11/2561 9:30:58
Size (KB)  :  6,681 KB
uttvc168
22/11/2561 9:30:58
Size (KB)  :  7,597 KB
uttvc169
22/11/2561 9:31:00
Size (KB)  :  7,499 KB
uttvc170
22/11/2561 9:31:02
Size (KB)  :  6,440 KB
uttvc171
22/11/2561 9:31:04
Size (KB)  :  7,630 KB
uttvc172
22/11/2561 9:31:04
Size (KB)  :  6,538 KB
uttvc173
22/11/2561 9:31:06
Size (KB)  :  6,488 KB
uttvc174
22/11/2561 9:31:06
Size (KB)  :  7,600 KB
uttvc175
22/11/2561 9:31:08
Size (KB)  :  6,405 KB
uttvc176
22/11/2561 9:31:16
Size (KB)  :  7,117 KB
uttvc177
22/11/2561 9:31:28
Size (KB)  :  7,508 KB
uttvc178
22/11/2561 9:31:34
Size (KB)  :  6,597 KB
uttvc179
22/11/2561 9:31:42
Size (KB)  :  6,232 KB
uttvc180
22/11/2561 9:31:48
Size (KB)  :  6,502 KB
uttvc181
22/11/2561 9:31:50
Size (KB)  :  7,484 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16