วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc110
22/11/2561 9:27:28
Size (KB)  :  6,526 KB
uttvc111
22/11/2561 9:27:32
Size (KB)  :  7,474 KB
uttvc112
22/11/2561 9:27:40
Size (KB)  :  6,665 KB
uttvc113
22/11/2561 9:27:42
Size (KB)  :  6,956 KB
uttvc114
22/11/2561 9:27:50
Size (KB)  :  7,021 KB
uttvc115
22/11/2561 9:27:52
Size (KB)  :  7,238 KB
uttvc116
22/11/2561 9:27:56
Size (KB)  :  7,443 KB
uttvc117
22/11/2561 9:27:56
Size (KB)  :  7,514 KB
uttvc118
22/11/2561 9:28:00
Size (KB)  :  6,493 KB
uttvc119
22/11/2561 9:28:02
Size (KB)  :  6,595 KB
uttvc120
22/11/2561 9:28:02
Size (KB)  :  6,988 KB
uttvc121
22/11/2561 9:28:06
Size (KB)  :  7,299 KB
uttvc122
22/11/2561 9:28:08
Size (KB)  :  6,267 KB
uttvc123
22/11/2561 9:28:08
Size (KB)  :  7,431 KB
uttvc124
22/11/2561 9:28:10
Size (KB)  :  6,298 KB
uttvc125
22/11/2561 9:28:12
Size (KB)  :  7,360 KB
uttvc126
22/11/2561 9:28:12
Size (KB)  :  6,314 KB
uttvc127
22/11/2561 9:28:14
Size (KB)  :  7,510 KB
uttvc128
22/11/2561 9:28:16
Size (KB)  :  6,374 KB
uttvc129
22/11/2561 9:28:16
Size (KB)  :  7,326 KB
uttvc130
22/11/2561 9:28:20
Size (KB)  :  7,556 KB
uttvc131
22/11/2561 9:28:26
Size (KB)  :  7,304 KB
uttvc132
22/11/2561 9:28:46
Size (KB)  :  6,680 KB
uttvc133
22/11/2561 9:28:50
Size (KB)  :  7,360 KB
uttvc134
22/11/2561 9:28:56
Size (KB)  :  6,406 KB
uttvc135
22/11/2561 9:29:02
Size (KB)  :  7,353 KB
uttvc136
22/11/2561 9:29:04
Size (KB)  :  6,169 KB
uttvc137
22/11/2561 9:29:04
Size (KB)  :  7,603 KB
uttvc138
22/11/2561 9:29:06
Size (KB)  :  7,486 KB
uttvc139
22/11/2561 9:29:08
Size (KB)  :  6,826 KB
uttvc140
22/11/2561 9:29:10
Size (KB)  :  7,106 KB
uttvc141
22/11/2561 9:29:12
Size (KB)  :  6,839 KB
uttvc142
22/11/2561 9:29:14
Size (KB)  :  7,325 KB
uttvc143
22/11/2561 9:29:16
Size (KB)  :  7,538 KB
uttvc144
22/11/2561 9:29:16
Size (KB)  :  7,600 KB
uttvc145
22/11/2561 9:29:28
Size (KB)  :  6,309 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16