วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc038
22/11/2561 9:23:36
Size (KB)  :  7,266 KB
uttvc039
22/11/2561 9:23:38
Size (KB)  :  7,333 KB
uttvc040
22/11/2561 9:23:38
Size (KB)  :  7,431 KB
uttvc041
22/11/2561 9:23:40
Size (KB)  :  6,855 KB
uttvc042
22/11/2561 9:23:42
Size (KB)  :  7,177 KB
uttvc043
22/11/2561 9:23:44
Size (KB)  :  7,440 KB
uttvc044
22/11/2561 9:23:46
Size (KB)  :  7,395 KB
uttvc045
22/11/2561 9:23:46
Size (KB)  :  7,105 KB
uttvc046
22/11/2561 9:23:48
Size (KB)  :  7,221 KB
uttvc047
22/11/2561 9:23:50
Size (KB)  :  7,379 KB
uttvc048
22/11/2561 9:23:52
Size (KB)  :  6,626 KB
uttvc049
22/11/2561 9:23:52
Size (KB)  :  6,318 KB
uttvc050
22/11/2561 9:23:54
Size (KB)  :  7,132 KB
uttvc051
22/11/2561 9:23:54
Size (KB)  :  7,630 KB
uttvc052
22/11/2561 9:23:56
Size (KB)  :  7,246 KB
uttvc053
22/11/2561 9:23:58
Size (KB)  :  7,073 KB
uttvc054
22/11/2561 9:24:00
Size (KB)  :  7,441 KB
uttvc055
22/11/2561 9:24:00
Size (KB)  :  7,577 KB
uttvc056
22/11/2561 9:24:02
Size (KB)  :  7,233 KB
uttvc057
22/11/2561 9:24:04
Size (KB)  :  7,468 KB
uttvc058
22/11/2561 9:24:08
Size (KB)  :  7,262 KB
uttvc059
22/11/2561 9:24:10
Size (KB)  :  7,212 KB
uttvc060
22/11/2561 9:24:14
Size (KB)  :  7,442 KB
uttvc061
22/11/2561 9:24:14
Size (KB)  :  6,964 KB
uttvc062
22/11/2561 9:24:16
Size (KB)  :  7,473 KB
uttvc063
22/11/2561 9:24:18
Size (KB)  :  7,357 KB
uttvc064
22/11/2561 9:24:22
Size (KB)  :  6,505 KB
uttvc065
22/11/2561 9:24:26
Size (KB)  :  7,283 KB
uttvc066
22/11/2561 9:24:26
Size (KB)  :  6,364 KB
uttvc067
22/11/2561 9:24:28
Size (KB)  :  7,212 KB
uttvc068
22/11/2561 9:24:34
Size (KB)  :  7,629 KB
uttvc069
22/11/2561 9:24:36
Size (KB)  :  7,432 KB
uttvc070
22/11/2561 9:24:40
Size (KB)  :  6,361 KB
uttvc071
22/11/2561 9:24:46
Size (KB)  :  6,643 KB
uttvc072
22/11/2561 9:24:52
Size (KB)  :  6,304 KB
uttvc073
22/11/2561 9:24:56
Size (KB)  :  6,294 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16