วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc543
22/11/2561 14:44:00
Size (KB)  :  7,252 KB
uttvc544
22/11/2561 14:44:18
Size (KB)  :  7,006 KB
uttvc545
22/11/2561 14:45:34
Size (KB)  :  6,602 KB
uttvc546
22/11/2561 14:47:18
Size (KB)  :  7,316 KB
uttvc547
22/11/2561 14:47:52
Size (KB)  :  6,568 KB
uttvc548
22/11/2561 14:50:54
Size (KB)  :  6,468 KB
uttvc549
22/11/2561 14:52:04
Size (KB)  :  6,638 KB
uttvc550
22/11/2561 14:53:50
Size (KB)  :  7,201 KB
uttvc551
22/11/2561 15:00:16
Size (KB)  :  7,535 KB
uttvc552
22/11/2561 14:54:32
Size (KB)  :  6,241 KB
uttvc553
22/11/2561 14:54:56
Size (KB)  :  7,082 KB
uttvc554
22/11/2561 14:56:36
Size (KB)  :  6,562 KB
uttvc555
22/11/2561 14:58:02
Size (KB)  :  6,240 KB
uttvc556
22/11/2561 14:59:00
Size (KB)  :  7,345 KB
uttvc557
22/11/2561 14:59:20
Size (KB)  :  6,527 KB
uttvc558
22/11/2561 14:21:08
Size (KB)  :  6,600 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16