วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc507
22/11/2561 14:22:40
Size (KB)  :  7,608 KB
uttvc508
22/11/2561 14:23:00
Size (KB)  :  6,487 KB
uttvc509
22/11/2561 14:23:02
Size (KB)  :  6,587 KB
uttvc510
22/11/2561 14:23:30
Size (KB)  :  7,380 KB
uttvc511
22/11/2561 14:23:38
Size (KB)  :  7,571 KB
uttvc512
22/11/2561 14:23:46
Size (KB)  :  6,090 KB
uttvc513
22/11/2561 14:24:12
Size (KB)  :  7,545 KB
uttvc514
22/11/2561 14:24:26
Size (KB)  :  6,818 KB
uttvc515
22/11/2561 14:24:30
Size (KB)  :  6,510 KB
uttvc516
22/11/2561 14:24:36
Size (KB)  :  6,560 KB
uttvc517
22/11/2561 14:28:42
Size (KB)  :  6,460 KB
uttvc518
22/11/2561 14:30:06
Size (KB)  :  6,563 KB
uttvc519
22/11/2561 14:30:06
Size (KB)  :  6,519 KB
uttvc520
22/11/2561 14:30:10
Size (KB)  :  6,575 KB
uttvc521
22/11/2561 14:30:24
Size (KB)  :  6,553 KB
uttvc522
22/11/2561 14:31:58
Size (KB)  :  6,584 KB
uttvc523
22/11/2561 14:32:08
Size (KB)  :  7,529 KB
uttvc524
22/11/2561 14:32:16
Size (KB)  :  6,570 KB
uttvc525
22/11/2561 14:32:32
Size (KB)  :  6,582 KB
uttvc526
22/11/2561 14:33:48
Size (KB)  :  6,606 KB
uttvc527
22/11/2561 14:33:50
Size (KB)  :  6,555 KB
uttvc528
22/11/2561 14:33:54
Size (KB)  :  7,408 KB
uttvc529
22/11/2561 14:34:20
Size (KB)  :  6,519 KB
uttvc530
22/11/2561 14:34:36
Size (KB)  :  6,450 KB
uttvc531
22/11/2561 14:34:50
Size (KB)  :  6,640 KB
uttvc532
22/11/2561 14:34:52
Size (KB)  :  7,611 KB
uttvc533
22/11/2561 14:35:30
Size (KB)  :  6,471 KB
uttvc534
22/11/2561 14:36:54
Size (KB)  :  6,557 KB
uttvc535
22/11/2561 14:36:58
Size (KB)  :  6,492 KB
uttvc536
22/11/2561 14:37:24
Size (KB)  :  6,474 KB
uttvc537
22/11/2561 14:38:10
Size (KB)  :  6,511 KB
uttvc538
22/11/2561 14:39:36
Size (KB)  :  6,881 KB
uttvc539
22/11/2561 14:41:00
Size (KB)  :  7,081 KB
uttvc540
22/11/2561 14:41:36
Size (KB)  :  7,464 KB
uttvc541
22/11/2561 14:42:32
Size (KB)  :  7,479 KB
uttvc542
22/11/2561 14:43:14
Size (KB)  :  7,603 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16