วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc471
22/11/2561 13:24:44
Size (KB)  :  6,542 KB
uttvc472
22/11/2561 13:24:48
Size (KB)  :  7,318 KB
uttvc473
22/11/2561 13:24:50
Size (KB)  :  6,496 KB
uttvc474
22/11/2561 13:25:06
Size (KB)  :  6,320 KB
uttvc475
22/11/2561 13:25:46
Size (KB)  :  6,515 KB
uttvc476
22/11/2561 13:25:56
Size (KB)  :  6,608 KB
uttvc477
22/11/2561 13:26:22
Size (KB)  :  7,414 KB
uttvc478
22/11/2561 13:27:00
Size (KB)  :  7,295 KB
uttvc479
22/11/2561 13:27:04
Size (KB)  :  6,553 KB
uttvc480
22/11/2561 13:27:18
Size (KB)  :  6,410 KB
uttvc481
22/11/2561 13:27:26
Size (KB)  :  7,270 KB
uttvc482
22/11/2561 13:27:58
Size (KB)  :  6,854 KB
uttvc483
22/11/2561 13:28:04
Size (KB)  :  6,485 KB
uttvc484
22/11/2561 13:28:12
Size (KB)  :  6,433 KB
uttvc485
22/11/2561 13:29:16
Size (KB)  :  6,400 KB
uttvc486
22/11/2561 13:31:54
Size (KB)  :  6,927 KB
uttvc487
22/11/2561 13:32:14
Size (KB)  :  6,346 KB
uttvc488
22/11/2561 13:32:16
Size (KB)  :  6,446 KB
uttvc489
22/11/2561 13:32:18
Size (KB)  :  6,532 KB
uttvc490
22/11/2561 13:32:24
Size (KB)  :  6,414 KB
uttvc491
22/11/2561 13:32:26
Size (KB)  :  7,454 KB
uttvc492
22/11/2561 13:32:28
Size (KB)  :  7,443 KB
uttvc493
22/11/2561 13:32:30
Size (KB)  :  7,238 KB
uttvc494
22/11/2561 13:32:36
Size (KB)  :  7,128 KB
uttvc495
22/11/2561 13:32:46
Size (KB)  :  6,473 KB
uttvc496
22/11/2561 13:32:48
Size (KB)  :  6,473 KB
uttvc497
22/11/2561 13:32:52
Size (KB)  :  6,459 KB
uttvc498
22/11/2561 13:32:56
Size (KB)  :  6,582 KB
uttvc499
22/11/2561 13:33:32
Size (KB)  :  6,518 KB
uttvc500
22/11/2561 14:21:24
Size (KB)  :  6,572 KB
uttvc501
22/11/2561 14:21:30
Size (KB)  :  7,314 KB
uttvc502
22/11/2561 14:21:32
Size (KB)  :  6,495 KB
uttvc503
22/11/2561 14:21:38
Size (KB)  :  7,314 KB
uttvc504
22/11/2561 14:22:06
Size (KB)  :  6,466 KB
uttvc505
22/11/2561 14:22:24
Size (KB)  :  6,790 KB
uttvc506
22/11/2561 14:22:32
Size (KB)  :  6,551 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16