วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc435
22/11/2561 11:03:56
Size (KB)  :  6,333 KB
uttvc436
22/11/2561 11:05:20
Size (KB)  :  6,499 KB
uttvc437
22/11/2561 11:05:22
Size (KB)  :  6,325 KB
uttvc438
22/11/2561 11:05:26
Size (KB)  :  6,254 KB
uttvc439
22/11/2561 11:06:00
Size (KB)  :  7,222 KB
uttvc440
22/11/2561 11:06:00
Size (KB)  :  7,234 KB
uttvc441
22/11/2561 11:06:04
Size (KB)  :  6,354 KB
uttvc442
22/11/2561 11:06:06
Size (KB)  :  7,150 KB
uttvc443
22/11/2561 11:06:08
Size (KB)  :  6,485 KB
uttvc444
22/11/2561 11:06:12
Size (KB)  :  7,541 KB
uttvc445
22/11/2561 11:06:26
Size (KB)  :  6,624 KB
uttvc446
22/11/2561 11:06:30
Size (KB)  :  7,567 KB
uttvc447
22/11/2561 11:06:38
Size (KB)  :  7,386 KB
uttvc448
22/11/2561 11:11:02
Size (KB)  :  6,631 KB
uttvc449
22/11/2561 11:11:50
Size (KB)  :  6,588 KB
uttvc450
22/11/2561 11:12:06
Size (KB)  :  6,520 KB
uttvc451
22/11/2561 11:13:00
Size (KB)  :  6,639 KB
uttvc452
22/11/2561 11:13:04
Size (KB)  :  7,278 KB
uttvc453
22/11/2561 13:08:08
Size (KB)  :  6,647 KB
uttvc454
22/11/2561 13:20:14
Size (KB)  :  6,983 KB
uttvc455
22/11/2561 13:20:16
Size (KB)  :  7,438 KB
uttvc456
22/11/2561 13:20:18
Size (KB)  :  7,424 KB
uttvc457
22/11/2561 13:20:38
Size (KB)  :  6,476 KB
uttvc458
22/11/2561 13:20:42
Size (KB)  :  7,399 KB
uttvc459
22/11/2561 13:21:32
Size (KB)  :  6,596 KB
uttvc460
22/11/2561 13:21:34
Size (KB)  :  7,328 KB
uttvc461
22/11/2561 13:21:38
Size (KB)  :  7,625 KB
uttvc462
22/11/2561 13:21:54
Size (KB)  :  6,534 KB
uttvc463
22/11/2561 13:22:06
Size (KB)  :  6,628 KB
uttvc464
22/11/2561 13:22:08
Size (KB)  :  6,643 KB
uttvc465
22/11/2561 13:22:40
Size (KB)  :  6,569 KB
uttvc466
22/11/2561 13:23:00
Size (KB)  :  6,618 KB
uttvc467
22/11/2561 13:23:04
Size (KB)  :  6,610 KB
uttvc468
22/11/2561 13:23:32
Size (KB)  :  6,599 KB
uttvc469
22/11/2561 13:24:12
Size (KB)  :  6,536 KB
uttvc470
22/11/2561 13:24:32
Size (KB)  :  6,606 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16