วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc399
22/11/2561 10:48:06
Size (KB)  :  6,301 KB
uttvc400
22/11/2561 10:48:14
Size (KB)  :  6,444 KB
uttvc401
22/11/2561 10:48:32
Size (KB)  :  6,406 KB
uttvc402
22/11/2561 10:48:54
Size (KB)  :  6,475 KB
uttvc403
22/11/2561 10:49:10
Size (KB)  :  6,770 KB
uttvc404
22/11/2561 10:49:16
Size (KB)  :  7,384 KB
uttvc405
22/11/2561 10:50:16
Size (KB)  :  6,607 KB
uttvc406
22/11/2561 10:50:52
Size (KB)  :  7,592 KB
uttvc407
22/11/2561 10:56:06
Size (KB)  :  6,483 KB
uttvc408
22/11/2561 10:56:06
Size (KB)  :  6,541 KB
uttvc409
22/11/2561 10:56:36
Size (KB)  :  6,544 KB
uttvc410
22/11/2561 10:57:16
Size (KB)  :  7,435 KB
uttvc411
22/11/2561 10:57:26
Size (KB)  :  7,562 KB
uttvc412
22/11/2561 10:57:30
Size (KB)  :  6,450 KB
uttvc413
22/11/2561 10:57:38
Size (KB)  :  7,614 KB
uttvc414
22/11/2561 10:57:40
Size (KB)  :  6,369 KB
uttvc415
22/11/2561 10:57:44
Size (KB)  :  7,527 KB
uttvc416
22/11/2561 10:57:46
Size (KB)  :  6,378 KB
uttvc417
22/11/2561 10:57:56
Size (KB)  :  6,543 KB
uttvc418
22/11/2561 10:58:02
Size (KB)  :  7,303 KB
uttvc419
22/11/2561 10:58:14
Size (KB)  :  6,547 KB
uttvc420
22/11/2561 10:58:24
Size (KB)  :  6,530 KB
uttvc421
22/11/2561 10:58:26
Size (KB)  :  7,312 KB
uttvc422
22/11/2561 10:58:44
Size (KB)  :  6,168 KB
uttvc423
22/11/2561 10:58:50
Size (KB)  :  6,998 KB
uttvc424
22/11/2561 10:59:16
Size (KB)  :  7,135 KB
uttvc425
22/11/2561 10:59:38
Size (KB)  :  7,340 KB
uttvc426
22/11/2561 10:59:52
Size (KB)  :  7,347 KB
uttvc427
22/11/2561 11:00:22
Size (KB)  :  7,394 KB
uttvc428
22/11/2561 11:00:32
Size (KB)  :  7,329 KB
uttvc429
22/11/2561 11:00:34
Size (KB)  :  7,276 KB
uttvc430
22/11/2561 11:00:44
Size (KB)  :  7,199 KB
uttvc431
22/11/2561 11:01:14
Size (KB)  :  7,600 KB
uttvc432
22/11/2561 11:01:36
Size (KB)  :  7,239 KB
uttvc433
22/11/2561 11:01:48
Size (KB)  :  6,777 KB
uttvc434
22/11/2561 11:01:48
Size (KB)  :  7,382 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16