วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc363
22/11/2561 10:35:06
Size (KB)  :  6,631 KB
uttvc364
22/11/2561 10:35:16
Size (KB)  :  6,776 KB
uttvc365
22/11/2561 10:35:22
Size (KB)  :  7,351 KB
uttvc366
22/11/2561 10:35:42
Size (KB)  :  6,769 KB
uttvc367
22/11/2561 10:35:50
Size (KB)  :  6,483 KB
uttvc368
22/11/2561 10:36:02
Size (KB)  :  6,549 KB
uttvc369
22/11/2561 10:36:06
Size (KB)  :  6,402 KB
uttvc370
22/11/2561 10:36:24
Size (KB)  :  6,494 KB
uttvc371
22/11/2561 10:36:28
Size (KB)  :  7,179 KB
uttvc372
22/11/2561 10:36:48
Size (KB)  :  6,450 KB
uttvc373
22/11/2561 10:37:10
Size (KB)  :  6,338 KB
uttvc374
22/11/2561 10:37:26
Size (KB)  :  6,495 KB
uttvc375
22/11/2561 10:37:40
Size (KB)  :  6,869 KB
uttvc376
22/11/2561 10:40:04
Size (KB)  :  6,502 KB
uttvc377
22/11/2561 10:40:06
Size (KB)  :  6,485 KB
uttvc378
22/11/2561 10:40:14
Size (KB)  :  6,345 KB
uttvc379
22/11/2561 10:41:52
Size (KB)  :  6,513 KB
uttvc380
22/11/2561 10:42:44
Size (KB)  :  7,591 KB
uttvc381
22/11/2561 10:42:48
Size (KB)  :  7,209 KB
uttvc382
22/11/2561 10:43:10
Size (KB)  :  6,703 KB
uttvc383
22/11/2561 10:43:34
Size (KB)  :  7,124 KB
uttvc384
22/11/2561 10:43:56
Size (KB)  :  6,476 KB
uttvc385
22/11/2561 10:44:02
Size (KB)  :  6,502 KB
uttvc386
22/11/2561 10:44:12
Size (KB)  :  6,081 KB
uttvc387
22/11/2561 10:44:16
Size (KB)  :  6,520 KB
uttvc388
22/11/2561 10:44:32
Size (KB)  :  7,386 KB
uttvc389
22/11/2561 10:44:44
Size (KB)  :  6,581 KB
uttvc390
22/11/2561 10:45:26
Size (KB)  :  6,512 KB
uttvc391
22/11/2561 10:45:48
Size (KB)  :  6,792 KB
uttvc392
22/11/2561 10:46:00
Size (KB)  :  6,515 KB
uttvc393
22/11/2561 10:46:04
Size (KB)  :  7,364 KB
uttvc394
22/11/2561 10:46:50
Size (KB)  :  6,629 KB
uttvc395
22/11/2561 10:46:56
Size (KB)  :  7,174 KB
uttvc396
22/11/2561 10:47:36
Size (KB)  :  6,456 KB
uttvc397
22/11/2561 10:47:56
Size (KB)  :  6,528 KB
uttvc398
22/11/2561 10:47:58
Size (KB)  :  6,431 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16