วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc327
22/11/2561 14:20:56
Size (KB)  :  6,428 KB
uttvc328
22/11/2561 14:21:04
Size (KB)  :  7,469 KB
uttvc329
22/11/2561 10:05:44
Size (KB)  :  6,555 KB
uttvc330
22/11/2561 10:01:38
Size (KB)  :  6,739 KB
uttvc331
22/11/2561 10:22:40
Size (KB)  :  6,553 KB
uttvc332
22/11/2561 10:31:30
Size (KB)  :  6,647 KB
uttvc333
22/11/2561 10:31:34
Size (KB)  :  6,146 KB
uttvc334
22/11/2561 10:31:38
Size (KB)  :  6,534 KB
uttvc335
22/11/2561 10:31:40
Size (KB)  :  6,648 KB
uttvc336
22/11/2561 10:31:50
Size (KB)  :  7,265 KB
uttvc337
22/11/2561 10:32:10
Size (KB)  :  6,542 KB
uttvc338
22/11/2561 10:32:30
Size (KB)  :  6,224 KB
uttvc339
22/11/2561 10:32:36
Size (KB)  :  6,489 KB
uttvc340
22/11/2561 10:32:38
Size (KB)  :  6,561 KB
uttvc341
22/11/2561 10:32:42
Size (KB)  :  6,676 KB
uttvc342
22/11/2561 10:32:46
Size (KB)  :  6,996 KB
uttvc343
22/11/2561 10:32:48
Size (KB)  :  7,323 KB
uttvc344
22/11/2561 10:32:52
Size (KB)  :  6,651 KB
uttvc345
22/11/2561 10:32:58
Size (KB)  :  7,491 KB
uttvc346
22/11/2561 10:33:06
Size (KB)  :  6,586 KB
uttvc347
22/11/2561 10:33:10
Size (KB)  :  6,523 KB
uttvc348
22/11/2561 10:33:14
Size (KB)  :  7,474 KB
uttvc349
22/11/2561 10:33:18
Size (KB)  :  7,570 KB
uttvc350
22/11/2561 10:33:22
Size (KB)  :  7,559 KB
uttvc351
22/11/2561 10:33:26
Size (KB)  :  7,410 KB
uttvc352
22/11/2561 10:33:30
Size (KB)  :  6,596 KB
uttvc353
22/11/2561 10:33:50
Size (KB)  :  7,584 KB
uttvc354
22/11/2561 10:34:00
Size (KB)  :  7,634 KB
uttvc355
22/11/2561 10:34:04
Size (KB)  :  6,543 KB
uttvc356
22/11/2561 10:34:06
Size (KB)  :  6,573 KB
uttvc357
22/11/2561 10:34:12
Size (KB)  :  6,580 KB
uttvc358
22/11/2561 10:34:26
Size (KB)  :  6,644 KB
uttvc359
22/11/2561 10:34:44
Size (KB)  :  7,172 KB
uttvc360
22/11/2561 10:34:48
Size (KB)  :  6,426 KB
uttvc361
22/11/2561 10:34:52
Size (KB)  :  6,567 KB
uttvc362
22/11/2561 10:34:56
Size (KB)  :  6,677 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16