วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
22/11/2561 9:10:20
Size (KB)  :  7,585 KB
uttvc002
22/11/2561 9:10:24
Size (KB)  :  6,369 KB
uttvc003
22/11/2561 9:10:42
Size (KB)  :  6,931 KB
uttvc005
22/11/2561 9:15:02
Size (KB)  :  6,981 KB
uttvc006
22/11/2561 9:16:16
Size (KB)  :  6,583 KB
uttvc007
22/11/2561 9:16:18
Size (KB)  :  7,014 KB
uttvc008
22/11/2561 9:21:40
Size (KB)  :  6,842 KB
uttvc009
22/11/2561 9:21:44
Size (KB)  :  6,277 KB
uttvc010
22/11/2561 9:21:48
Size (KB)  :  7,118 KB
uttvc011
22/11/2561 9:21:52
Size (KB)  :  6,532 KB
uttvc012
22/11/2561 9:21:56
Size (KB)  :  6,853 KB
uttvc013
22/11/2561 9:22:04
Size (KB)  :  6,426 KB
uttvc014
22/11/2561 9:22:06
Size (KB)  :  7,058 KB
uttvc015
22/11/2561 9:22:08
Size (KB)  :  7,580 KB
uttvc016
22/11/2561 9:22:08
Size (KB)  :  7,603 KB
uttvc017
22/11/2561 9:22:10
Size (KB)  :  6,865 KB
uttvc018
22/11/2561 9:22:16
Size (KB)  :  6,312 KB
uttvc019
22/11/2561 9:22:20
Size (KB)  :  6,053 KB
uttvc020
22/11/2561 9:22:24
Size (KB)  :  6,779 KB
uttvc021
22/11/2561 9:22:26
Size (KB)  :  6,798 KB
uttvc022
22/11/2561 9:22:34
Size (KB)  :  6,678 KB
uttvc023
22/11/2561 9:22:42
Size (KB)  :  7,466 KB
uttvc024
22/11/2561 9:23:04
Size (KB)  :  6,719 KB
uttvc025
22/11/2561 9:23:06
Size (KB)  :  6,858 KB
uttvc026
22/11/2561 9:23:08
Size (KB)  :  7,048 KB
uttvc027
22/11/2561 9:23:10
Size (KB)  :  7,282 KB
uttvc028
22/11/2561 9:23:12
Size (KB)  :  7,104 KB
uttvc029
22/11/2561 9:23:16
Size (KB)  :  6,773 KB
uttvc030
22/11/2561 9:23:18
Size (KB)  :  7,172 KB
uttvc031
22/11/2561 9:23:20
Size (KB)  :  6,827 KB
uttvc032
22/11/2561 9:23:22
Size (KB)  :  7,050 KB
uttvc033
22/11/2561 9:23:26
Size (KB)  :  6,985 KB
uttvc034
22/11/2561 9:23:28
Size (KB)  :  7,086 KB
uttvc035
22/11/2561 9:23:32
Size (KB)  :  7,316 KB
uttvc036
22/11/2561 9:23:32
Size (KB)  :  7,444 KB
uttvc037
22/11/2561 9:23:34
Size (KB)  :  7,054 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16