วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc529
14/12/2561 16:31:20
Size (KB)  :  2,141 KB
uttvc530
14/12/2561 16:31:24
Size (KB)  :  1,951 KB
uttvc531
14/12/2561 16:31:28
Size (KB)  :  2,205 KB
uttvc532
14/12/2561 16:31:44
Size (KB)  :  2,328 KB
uttvc533
14/12/2561 16:32:00
Size (KB)  :  2,064 KB
uttvc534
14/12/2561 16:32:16
Size (KB)  :  2,087 KB
uttvc535
14/12/2561 16:32:32
Size (KB)  :  2,217 KB
uttvc536
14/12/2561 16:33:06
Size (KB)  :  2,139 KB
uttvc537
14/12/2561 16:33:10
Size (KB)  :  1,898 KB
uttvc538
14/12/2561 16:33:20
Size (KB)  :  2,204 KB
uttvc539
14/12/2561 16:33:28
Size (KB)  :  1,944 KB
uttvc540
14/12/2561 16:33:34
Size (KB)  :  2,040 KB
uttvc541
14/12/2561 16:33:40
Size (KB)  :  2,116 KB
uttvc542
14/12/2561 16:33:50
Size (KB)  :  2,104 KB
uttvc543
14/12/2561 16:33:58
Size (KB)  :  2,044 KB
uttvc544
14/12/2561 16:34:04
Size (KB)  :  2,144 KB
uttvc545
14/12/2561 16:34:20
Size (KB)  :  2,121 KB
uttvc546
14/12/2561 16:34:24
Size (KB)  :  2,177 KB
uttvc547
14/12/2561 16:34:36
Size (KB)  :  2,257 KB
uttvc548
14/12/2561 16:34:38
Size (KB)  :  1,914 KB
uttvc549
14/12/2561 16:34:56
Size (KB)  :  2,134 KB
uttvc550
14/12/2561 16:35:10
Size (KB)  :  2,343 KB
uttvc551
14/12/2561 16:35:34
Size (KB)  :  2,128 KB
uttvc552
14/12/2561 16:35:52
Size (KB)  :  2,452 KB
uttvc553
14/12/2561 16:36:12
Size (KB)  :  2,171 KB
uttvc554
14/12/2561 16:36:30
Size (KB)  :  2,176 KB
uttvc555
14/12/2561 16:37:22
Size (KB)  :  2,187 KB
uttvc556
14/12/2561 16:37:32
Size (KB)  :  2,213 KB
uttvc557
14/12/2561 16:38:14
Size (KB)  :  2,122 KB
uttvc558
14/12/2561 16:38:56
Size (KB)  :  1,979 KB
uttvc559
14/12/2561 16:39:36
Size (KB)  :  2,089 KB
uttvc560
14/12/2561 16:39:44
Size (KB)  :  1,933 KB
uttvc561
14/12/2561 16:39:48
Size (KB)  :  2,163 KB
uttvc562
14/12/2561 16:40:04
Size (KB)  :  2,191 KB
uttvc563
14/12/2561 16:40:18
Size (KB)  :  2,166 KB
uttvc564
14/12/2561 16:40:28
Size (KB)  :  2,241 KB
uttvc565
14/12/2561 16:40:34
Size (KB)  :  2,324 KB
uttvc566
14/12/2561 16:41:00
Size (KB)  :  2,085 KB
uttvc567
14/12/2561 16:41:06
Size (KB)  :  2,111 KB
uttvc568
14/12/2561 16:41:26
Size (KB)  :  2,296 KB
uttvc569
14/12/2561 16:41:28
Size (KB)  :  2,319 KB
uttvc570
14/12/2561 16:41:40
Size (KB)  :  2,266 KB
uttvc571
14/12/2561 16:41:58
Size (KB)  :  2,171 KB
uttvc572
14/12/2561 16:42:10
Size (KB)  :  2,013 KB
uttvc573
14/12/2561 16:42:18
Size (KB)  :  2,179 KB
uttvc574
14/12/2561 16:42:46
Size (KB)  :  2,066 KB
uttvc575
14/12/2561 16:43:24
Size (KB)  :  1,896 KB
uttvc576
14/12/2561 16:43:44
Size (KB)  :  1,950 KB
uttvc577
15/12/2561 19:23:54
Size (KB)  :  7,153 KB
uttvc578
15/12/2561 19:24:04
Size (KB)  :  7,068 KB
uttvc579
15/12/2561 19:24:24
Size (KB)  :  7,524 KB
uttvc580
15/12/2561 19:24:28
Size (KB)  :  7,314 KB
uttvc581
15/12/2561 19:24:36
Size (KB)  :  7,459 KB
uttvc582
15/12/2561 19:26:10
Size (KB)  :  7,661 KB
uttvc583
15/12/2561 19:26:18
Size (KB)  :  7,604 KB
uttvc584
15/12/2561 19:26:50
Size (KB)  :  6,432 KB
uttvc585
15/12/2561 19:28:04
Size (KB)  :  7,169 KB
uttvc586
15/12/2561 19:29:00
Size (KB)  :  7,141 KB
uttvc587
15/12/2561 19:29:26
Size (KB)  :  7,484 KB
uttvc588
15/12/2561 19:29:42
Size (KB)  :  6,390 KB
uttvc589
15/12/2561 19:30:58
Size (KB)  :  6,587 KB
uttvc590
15/12/2561 19:31:02
Size (KB)  :  7,373 KB
uttvc591
15/12/2561 19:31:20
Size (KB)  :  5,247 KB
uttvc592
15/12/2561 19:32:32
Size (KB)  :  7,525 KB
uttvc593
15/12/2561 19:40:22
Size (KB)  :  7,444 KB
uttvc594
15/12/2561 19:46:06
Size (KB)  :  6,612 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14