วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc463
15/12/2561 10:30:00
Size (KB)  :  1,984 KB
uttvc464
15/12/2561 10:30:06
Size (KB)  :  1,936 KB
uttvc465
15/12/2561 10:31:06
Size (KB)  :  2,042 KB
uttvc466
15/12/2561 10:32:36
Size (KB)  :  1,976 KB
uttvc467
15/12/2561 10:36:52
Size (KB)  :  2,306 KB
uttvc468
15/12/2561 10:37:54
Size (KB)  :  2,187 KB
uttvc469
15/12/2561 10:38:24
Size (KB)  :  2,061 KB
uttvc470
15/12/2561 10:40:12
Size (KB)  :  2,086 KB
uttvc471
15/12/2561 10:48:42
Size (KB)  :  2,352 KB
uttvc472
15/12/2561 11:04:26
Size (KB)  :  2,048 KB
uttvc473
15/12/2561 11:38:10
Size (KB)  :  2,320 KB
uttvc474
15/12/2561 11:38:28
Size (KB)  :  2,206 KB
uttvc475
15/12/2561 12:47:04
Size (KB)  :  2,065 KB
uttvc476
14/12/2561 16:02:48
Size (KB)  :  2,102 KB
uttvc477
14/12/2561 16:11:22
Size (KB)  :  2,124 KB
uttvc478
14/12/2561 16:11:32
Size (KB)  :  2,144 KB
uttvc479
14/12/2561 16:11:52
Size (KB)  :  2,113 KB
uttvc480
14/12/2561 16:12:40
Size (KB)  :  2,227 KB
uttvc481
14/12/2561 16:13:08
Size (KB)  :  2,190 KB
uttvc482
14/12/2561 16:13:44
Size (KB)  :  1,997 KB
uttvc483
14/12/2561 16:14:02
Size (KB)  :  2,063 KB
uttvc484
14/12/2561 16:14:30
Size (KB)  :  2,176 KB
uttvc485
14/12/2561 16:14:44
Size (KB)  :  2,074 KB
uttvc486
14/12/2561 16:15:02
Size (KB)  :  2,128 KB
uttvc487
14/12/2561 16:15:38
Size (KB)  :  2,183 KB
uttvc488
14/12/2561 16:15:52
Size (KB)  :  2,154 KB
uttvc489
14/12/2561 16:16:12
Size (KB)  :  2,116 KB
uttvc490
14/12/2561 16:16:32
Size (KB)  :  2,153 KB
uttvc491
14/12/2561 16:16:58
Size (KB)  :  2,096 KB
uttvc492
14/12/2561 16:17:08
Size (KB)  :  2,086 KB
uttvc493
14/12/2561 16:17:24
Size (KB)  :  1,984 KB
uttvc494
14/12/2561 16:18:06
Size (KB)  :  1,919 KB
uttvc495
14/12/2561 16:18:44
Size (KB)  :  1,948 KB
uttvc496
14/12/2561 16:19:24
Size (KB)  :  2,109 KB
uttvc497
14/12/2561 16:19:44
Size (KB)  :  2,006 KB
uttvc498
14/12/2561 16:19:46
Size (KB)  :  1,874 KB
uttvc499
14/12/2561 16:20:04
Size (KB)  :  2,096 KB
uttvc500
14/12/2561 16:22:54
Size (KB)  :  1,739 KB
uttvc501
14/12/2561 16:24:22
Size (KB)  :  1,970 KB
uttvc502
14/12/2561 16:25:26
Size (KB)  :  2,044 KB
uttvc503
14/12/2561 16:25:38
Size (KB)  :  1,964 KB
uttvc504
14/12/2561 16:25:50
Size (KB)  :  2,149 KB
uttvc505
14/12/2561 16:26:04
Size (KB)  :  1,963 KB
uttvc506
14/12/2561 16:26:12
Size (KB)  :  2,203 KB
uttvc507
14/12/2561 16:26:24
Size (KB)  :  2,117 KB
uttvc508
14/12/2561 16:26:36
Size (KB)  :  2,270 KB
uttvc509
14/12/2561 16:26:48
Size (KB)  :  2,166 KB
uttvc510
14/12/2561 16:26:52
Size (KB)  :  2,118 KB
uttvc511
14/12/2561 16:27:20
Size (KB)  :  2,196 KB
uttvc512
14/12/2561 16:27:32
Size (KB)  :  2,060 KB
uttvc513
14/12/2561 16:27:42
Size (KB)  :  2,021 KB
uttvc514
14/12/2561 16:27:52
Size (KB)  :  2,174 KB
uttvc515
14/12/2561 16:28:10
Size (KB)  :  2,155 KB
uttvc516
14/12/2561 16:28:20
Size (KB)  :  2,136 KB
uttvc517
14/12/2561 16:28:40
Size (KB)  :  2,151 KB
uttvc518
14/12/2561 16:28:50
Size (KB)  :  2,269 KB
uttvc519
14/12/2561 16:29:04
Size (KB)  :  2,058 KB
uttvc520
14/12/2561 16:29:20
Size (KB)  :  2,216 KB
uttvc521
14/12/2561 16:29:22
Size (KB)  :  2,194 KB
uttvc522
14/12/2561 16:29:36
Size (KB)  :  2,254 KB
uttvc523
14/12/2561 16:29:50
Size (KB)  :  2,202 KB
uttvc524
14/12/2561 16:30:00
Size (KB)  :  2,255 KB
uttvc525
14/12/2561 16:30:12
Size (KB)  :  2,021 KB
uttvc526
14/12/2561 16:30:22
Size (KB)  :  1,990 KB
uttvc527
14/12/2561 16:31:10
Size (KB)  :  2,069 KB
uttvc528
14/12/2561 16:31:14
Size (KB)  :  2,064 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14