วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc397
14/12/2561 15:52:12
Size (KB)  :  2,230 KB
uttvc398
14/12/2561 15:52:32
Size (KB)  :  2,091 KB
uttvc399
14/12/2561 15:53:36
Size (KB)  :  2,138 KB
uttvc400
14/12/2561 15:53:44
Size (KB)  :  2,174 KB
uttvc401
14/12/2561 15:54:10
Size (KB)  :  2,136 KB
uttvc402
14/12/2561 15:54:20
Size (KB)  :  2,129 KB
uttvc403
14/12/2561 15:56:06
Size (KB)  :  2,222 KB
uttvc404
14/12/2561 15:56:10
Size (KB)  :  2,204 KB
uttvc405
14/12/2561 15:56:26
Size (KB)  :  2,221 KB
uttvc406
14/12/2561 15:56:32
Size (KB)  :  2,149 KB
uttvc407
14/12/2561 15:56:40
Size (KB)  :  2,047 KB
uttvc408
14/12/2561 15:56:58
Size (KB)  :  1,975 KB
uttvc409
14/12/2561 15:57:06
Size (KB)  :  2,101 KB
uttvc410
14/12/2561 15:57:46
Size (KB)  :  2,021 KB
uttvc411
15/12/2561 9:10:16
Size (KB)  :  1,946 KB
uttvc412
15/12/2561 9:17:06
Size (KB)  :  2,142 KB
uttvc413
15/12/2561 9:34:08
Size (KB)  :  2,122 KB
uttvc414
15/12/2561 9:36:46
Size (KB)  :  1,946 KB
uttvc415
15/12/2561 9:37:20
Size (KB)  :  1,929 KB
uttvc416
15/12/2561 9:37:36
Size (KB)  :  2,182 KB
uttvc417
15/12/2561 9:38:48
Size (KB)  :  1,987 KB
uttvc418
15/12/2561 9:38:58
Size (KB)  :  2,077 KB
uttvc419
15/12/2561 9:39:08
Size (KB)  :  2,092 KB
uttvc420
15/12/2561 9:39:16
Size (KB)  :  2,135 KB
uttvc421
15/12/2561 9:39:24
Size (KB)  :  1,904 KB
uttvc422
15/12/2561 9:40:28
Size (KB)  :  2,134 KB
uttvc423
15/12/2561 9:40:44
Size (KB)  :  2,047 KB
uttvc424
15/12/2561 9:41:00
Size (KB)  :  2,141 KB
uttvc425
15/12/2561 9:41:22
Size (KB)  :  2,007 KB
uttvc426
15/12/2561 9:56:20
Size (KB)  :  2,165 KB
uttvc427
15/12/2561 9:58:34
Size (KB)  :  2,139 KB
uttvc428
15/12/2561 9:58:50
Size (KB)  :  2,213 KB
uttvc429
15/12/2561 9:59:30
Size (KB)  :  2,160 KB
uttvc430
15/12/2561 10:00:50
Size (KB)  :  2,180 KB
uttvc431
15/12/2561 10:09:46
Size (KB)  :  2,122 KB
uttvc432
15/12/2561 10:10:52
Size (KB)  :  2,110 KB
uttvc433
15/12/2561 10:12:32
Size (KB)  :  2,106 KB
uttvc434
15/12/2561 10:12:42
Size (KB)  :  2,119 KB
uttvc435
15/12/2561 10:13:16
Size (KB)  :  2,045 KB
uttvc436
15/12/2561 10:13:26
Size (KB)  :  2,316 KB
uttvc437
15/12/2561 10:13:38
Size (KB)  :  2,120 KB
uttvc438
15/12/2561 10:13:56
Size (KB)  :  2,209 KB
uttvc439
15/12/2561 10:14:48
Size (KB)  :  2,148 KB
uttvc440
15/12/2561 10:15:02
Size (KB)  :  2,157 KB
uttvc441
15/12/2561 10:16:42
Size (KB)  :  2,134 KB
uttvc442
15/12/2561 10:16:56
Size (KB)  :  2,377 KB
uttvc443
15/12/2561 10:17:14
Size (KB)  :  2,258 KB
uttvc444
15/12/2561 10:17:38
Size (KB)  :  2,087 KB
uttvc445
15/12/2561 10:17:42
Size (KB)  :  2,362 KB
uttvc446
15/12/2561 10:18:08
Size (KB)  :  2,087 KB
uttvc447
15/12/2561 10:18:22
Size (KB)  :  2,137 KB
uttvc448
15/12/2561 10:19:46
Size (KB)  :  2,099 KB
uttvc449
15/12/2561 10:20:02
Size (KB)  :  2,150 KB
uttvc450
15/12/2561 10:20:18
Size (KB)  :  1,956 KB
uttvc451
15/12/2561 10:21:20
Size (KB)  :  1,997 KB
uttvc452
15/12/2561 10:21:56
Size (KB)  :  1,981 KB
uttvc453
15/12/2561 10:22:42
Size (KB)  :  2,076 KB
uttvc454
15/12/2561 10:23:42
Size (KB)  :  1,965 KB
uttvc455
15/12/2561 10:24:10
Size (KB)  :  1,930 KB
uttvc456
15/12/2561 10:26:08
Size (KB)  :  2,112 KB
uttvc457
15/12/2561 10:27:28
Size (KB)  :  2,103 KB
uttvc458
15/12/2561 10:28:48
Size (KB)  :  2,277 KB
uttvc459
15/12/2561 10:28:58
Size (KB)  :  2,174 KB
uttvc460
15/12/2561 10:29:36
Size (KB)  :  2,327 KB
uttvc461
15/12/2561 10:29:46
Size (KB)  :  1,842 KB
uttvc462
15/12/2561 10:29:56
Size (KB)  :  2,250 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14