วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc331
14/12/2561 14:16:36
Size (KB)  :  2,148 KB
uttvc332
14/12/2561 14:20:28
Size (KB)  :  2,084 KB
uttvc333
14/12/2561 14:21:32
Size (KB)  :  2,200 KB
uttvc334
14/12/2561 14:29:22
Size (KB)  :  2,288 KB
uttvc335
14/12/2561 14:29:40
Size (KB)  :  2,120 KB
uttvc336
14/12/2561 14:30:26
Size (KB)  :  1,965 KB
uttvc337
14/12/2561 14:30:52
Size (KB)  :  2,048 KB
uttvc338
14/12/2561 14:31:28
Size (KB)  :  2,153 KB
uttvc339
14/12/2561 14:32:28
Size (KB)  :  2,351 KB
uttvc340
14/12/2561 14:32:58
Size (KB)  :  2,061 KB
uttvc341
14/12/2561 14:33:10
Size (KB)  :  2,386 KB
uttvc342
14/12/2561 14:33:52
Size (KB)  :  2,396 KB
uttvc343
14/12/2561 14:33:56
Size (KB)  :  1,954 KB
uttvc344
14/12/2561 14:34:34
Size (KB)  :  2,223 KB
uttvc345
14/12/2561 15:21:34
Size (KB)  :  2,221 KB
uttvc346
14/12/2561 15:23:38
Size (KB)  :  2,148 KB
uttvc347
14/12/2561 15:25:02
Size (KB)  :  2,109 KB
uttvc348
14/12/2561 15:25:14
Size (KB)  :  1,991 KB
uttvc349
14/12/2561 15:25:46
Size (KB)  :  2,076 KB
uttvc350
14/12/2561 15:26:10
Size (KB)  :  1,983 KB
uttvc351
14/12/2561 15:26:18
Size (KB)  :  1,900 KB
uttvc352
14/12/2561 15:27:56
Size (KB)  :  2,193 KB
uttvc353
14/12/2561 15:28:06
Size (KB)  :  2,171 KB
uttvc354
14/12/2561 15:28:34
Size (KB)  :  2,207 KB
uttvc355
14/12/2561 15:28:48
Size (KB)  :  1,846 KB
uttvc356
14/12/2561 15:29:14
Size (KB)  :  2,285 KB
uttvc357
14/12/2561 15:29:30
Size (KB)  :  2,138 KB
uttvc358
14/12/2561 15:30:38
Size (KB)  :  2,053 KB
uttvc359
14/12/2561 15:31:12
Size (KB)  :  2,029 KB
uttvc360
14/12/2561 15:31:18
Size (KB)  :  2,192 KB
uttvc361
14/12/2561 15:31:38
Size (KB)  :  2,338 KB
uttvc362
14/12/2561 15:32:12
Size (KB)  :  2,226 KB
uttvc363
14/12/2561 15:32:52
Size (KB)  :  2,013 KB
uttvc364
14/12/2561 15:33:02
Size (KB)  :  2,077 KB
uttvc365
14/12/2561 15:33:54
Size (KB)  :  2,087 KB
uttvc366
14/12/2561 15:34:06
Size (KB)  :  1,930 KB
uttvc367
14/12/2561 15:34:12
Size (KB)  :  2,089 KB
uttvc368
14/12/2561 15:35:00
Size (KB)  :  2,131 KB
uttvc369
14/12/2561 15:35:30
Size (KB)  :  2,061 KB
uttvc370
14/12/2561 15:35:40
Size (KB)  :  2,175 KB
uttvc371
14/12/2561 15:35:56
Size (KB)  :  2,203 KB
uttvc372
14/12/2561 15:36:22
Size (KB)  :  2,208 KB
uttvc373
14/12/2561 15:36:32
Size (KB)  :  2,180 KB
uttvc374
14/12/2561 15:37:44
Size (KB)  :  2,410 KB
uttvc375
14/12/2561 15:38:08
Size (KB)  :  2,320 KB
uttvc376
14/12/2561 15:38:28
Size (KB)  :  2,119 KB
uttvc377
14/12/2561 15:38:34
Size (KB)  :  2,063 KB
uttvc378
14/12/2561 15:38:44
Size (KB)  :  2,215 KB
uttvc379
14/12/2561 15:39:12
Size (KB)  :  2,429 KB
uttvc380
14/12/2561 15:40:36
Size (KB)  :  2,078 KB
uttvc381
14/12/2561 15:40:46
Size (KB)  :  2,358 KB
uttvc382
14/12/2561 15:42:22
Size (KB)  :  2,165 KB
uttvc383
14/12/2561 15:42:36
Size (KB)  :  2,133 KB
uttvc384
14/12/2561 15:42:52
Size (KB)  :  2,191 KB
uttvc385
14/12/2561 15:43:16
Size (KB)  :  2,041 KB
uttvc386
14/12/2561 15:43:50
Size (KB)  :  1,990 KB
uttvc387
14/12/2561 15:45:00
Size (KB)  :  2,165 KB
uttvc388
14/12/2561 15:45:12
Size (KB)  :  2,315 KB
uttvc389
14/12/2561 15:45:48
Size (KB)  :  2,159 KB
uttvc390
14/12/2561 15:47:06
Size (KB)  :  2,058 KB
uttvc391
14/12/2561 15:47:16
Size (KB)  :  2,059 KB
uttvc392
14/12/2561 15:49:36
Size (KB)  :  2,249 KB
uttvc393
14/12/2561 15:50:24
Size (KB)  :  2,273 KB
uttvc394
14/12/2561 15:50:28
Size (KB)  :  2,205 KB
uttvc395
14/12/2561 15:50:56
Size (KB)  :  2,431 KB
uttvc396
14/12/2561 15:52:00
Size (KB)  :  2,260 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14