วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc265
15/12/2561 15:49:08
Size (KB)  :  5,824 KB
uttvc266
15/12/2561 15:49:26
Size (KB)  :  5,024 KB
uttvc267
15/12/2561 15:50:02
Size (KB)  :  6,847 KB
uttvc268
15/12/2561 15:50:20
Size (KB)  :  6,655 KB
uttvc269
15/12/2561 15:51:00
Size (KB)  :  6,261 KB
uttvc270
15/12/2561 15:59:12
Size (KB)  :  6,599 KB
uttvc271
15/12/2561 15:59:16
Size (KB)  :  6,453 KB
uttvc272
15/12/2561 15:59:48
Size (KB)  :  6,372 KB
uttvc273
15/12/2561 16:00:06
Size (KB)  :  7,311 KB
uttvc274
15/12/2561 16:06:22
Size (KB)  :  7,558 KB
uttvc275
15/12/2561 16:06:34
Size (KB)  :  6,214 KB
uttvc276
15/12/2561 16:06:36
Size (KB)  :  6,458 KB
uttvc277
14/12/2561 13:21:02
Size (KB)  :  2,031 KB
uttvc278
14/12/2561 13:23:02
Size (KB)  :  2,086 KB
uttvc279
14/12/2561 13:23:50
Size (KB)  :  2,071 KB
uttvc280
14/12/2561 13:24:16
Size (KB)  :  2,193 KB
uttvc281
14/12/2561 13:24:24
Size (KB)  :  2,249 KB
uttvc282
14/12/2561 13:31:12
Size (KB)  :  1,895 KB
uttvc283
14/12/2561 13:34:38
Size (KB)  :  2,088 KB
uttvc284
14/12/2561 13:34:48
Size (KB)  :  2,126 KB
uttvc285
14/12/2561 13:36:18
Size (KB)  :  2,032 KB
uttvc286
14/12/2561 13:37:24
Size (KB)  :  2,254 KB
uttvc287
14/12/2561 13:37:42
Size (KB)  :  2,214 KB
uttvc288
14/12/2561 13:38:12
Size (KB)  :  2,265 KB
uttvc289
14/12/2561 13:38:24
Size (KB)  :  2,169 KB
uttvc290
14/12/2561 13:39:20
Size (KB)  :  2,309 KB
uttvc291
14/12/2561 13:39:54
Size (KB)  :  2,287 KB
uttvc292
14/12/2561 13:40:38
Size (KB)  :  2,183 KB
uttvc293
14/12/2561 13:40:44
Size (KB)  :  2,174 KB
uttvc294
14/12/2561 13:41:48
Size (KB)  :  2,129 KB
uttvc295
14/12/2561 13:42:06
Size (KB)  :  2,158 KB
uttvc296
14/12/2561 13:44:20
Size (KB)  :  2,043 KB
uttvc297
14/12/2561 13:44:54
Size (KB)  :  2,369 KB
uttvc298
14/12/2561 13:44:58
Size (KB)  :  2,203 KB
uttvc299
14/12/2561 13:45:00
Size (KB)  :  2,072 KB
uttvc300
14/12/2561 13:46:04
Size (KB)  :  2,221 KB
uttvc301
14/12/2561 13:46:28
Size (KB)  :  2,034 KB
uttvc302
14/12/2561 13:46:40
Size (KB)  :  2,149 KB
uttvc303
14/12/2561 13:48:10
Size (KB)  :  2,205 KB
uttvc304
14/12/2561 13:48:22
Size (KB)  :  2,238 KB
uttvc305
14/12/2561 13:48:26
Size (KB)  :  1,995 KB
uttvc306
14/12/2561 13:49:50
Size (KB)  :  2,179 KB
uttvc307
14/12/2561 13:50:26
Size (KB)  :  1,931 KB
uttvc308
14/12/2561 13:50:38
Size (KB)  :  2,265 KB
uttvc309
14/12/2561 13:51:26
Size (KB)  :  2,072 KB
uttvc310
14/12/2561 13:51:34
Size (KB)  :  2,095 KB
uttvc311
14/12/2561 13:51:52
Size (KB)  :  2,219 KB
uttvc312
14/12/2561 13:52:22
Size (KB)  :  2,090 KB
uttvc313
14/12/2561 13:52:38
Size (KB)  :  2,119 KB
uttvc314
14/12/2561 13:54:18
Size (KB)  :  2,290 KB
uttvc315
14/12/2561 13:54:28
Size (KB)  :  2,296 KB
uttvc316
14/12/2561 13:54:40
Size (KB)  :  2,255 KB
uttvc317
14/12/2561 13:57:32
Size (KB)  :  2,272 KB
uttvc318
14/12/2561 13:59:42
Size (KB)  :  2,089 KB
uttvc319
14/12/2561 14:01:26
Size (KB)  :  2,230 KB
uttvc320
14/12/2561 14:02:12
Size (KB)  :  2,217 KB
uttvc321
14/12/2561 14:03:10
Size (KB)  :  2,172 KB
uttvc322
14/12/2561 14:03:26
Size (KB)  :  2,055 KB
uttvc323
14/12/2561 14:05:00
Size (KB)  :  2,208 KB
uttvc324
14/12/2561 14:05:32
Size (KB)  :  2,026 KB
uttvc325
14/12/2561 14:05:48
Size (KB)  :  1,949 KB
uttvc326
14/12/2561 14:07:18
Size (KB)  :  2,454 KB
uttvc327
14/12/2561 14:08:46
Size (KB)  :  2,106 KB
uttvc328
14/12/2561 14:08:48
Size (KB)  :  2,253 KB
uttvc329
14/12/2561 14:11:40
Size (KB)  :  2,063 KB
uttvc330
14/12/2561 14:15:10
Size (KB)  :  2,020 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14