วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc199
15/12/2561 12:00:08
Size (KB)  :  6,626 KB
uttvc200
15/12/2561 12:00:12
Size (KB)  :  6,558 KB
uttvc201
15/12/2561 12:00:26
Size (KB)  :  6,256 KB
uttvc202
15/12/2561 12:00:30
Size (KB)  :  6,538 KB
uttvc203
15/12/2561 12:00:54
Size (KB)  :  6,243 KB
uttvc204
15/12/2561 12:01:18
Size (KB)  :  6,384 KB
uttvc205
15/12/2561 12:01:54
Size (KB)  :  6,621 KB
uttvc206
15/12/2561 12:02:04
Size (KB)  :  6,549 KB
uttvc207
15/12/2561 12:02:52
Size (KB)  :  6,331 KB
uttvc208
15/12/2561 12:03:04
Size (KB)  :  6,614 KB
uttvc209
15/12/2561 12:03:18
Size (KB)  :  6,452 KB
uttvc210
15/12/2561 12:03:24
Size (KB)  :  6,149 KB
uttvc211
15/12/2561 12:07:44
Size (KB)  :  6,388 KB
uttvc212
15/12/2561 12:07:48
Size (KB)  :  6,679 KB
uttvc213
15/12/2561 12:12:54
Size (KB)  :  6,415 KB
uttvc214
15/12/2561 12:24:48
Size (KB)  :  6,707 KB
uttvc215
15/12/2561 12:45:12
Size (KB)  :  6,473 KB
uttvc216
15/12/2561 13:28:50
Size (KB)  :  6,427 KB
uttvc217
15/12/2561 13:29:26
Size (KB)  :  6,601 KB
uttvc218
15/12/2561 13:29:34
Size (KB)  :  7,235 KB
uttvc219
15/12/2561 13:30:06
Size (KB)  :  7,647 KB
uttvc220
15/12/2561 13:30:24
Size (KB)  :  6,055 KB
uttvc221
15/12/2561 13:30:36
Size (KB)  :  7,274 KB
uttvc222
15/12/2561 13:32:12
Size (KB)  :  6,458 KB
uttvc223
15/12/2561 13:32:32
Size (KB)  :  6,587 KB
uttvc224
15/12/2561 13:32:40
Size (KB)  :  6,656 KB
uttvc225
15/12/2561 13:32:42
Size (KB)  :  7,226 KB
uttvc226
15/12/2561 13:32:44
Size (KB)  :  6,578 KB
uttvc227
15/12/2561 13:32:50
Size (KB)  :  7,344 KB
uttvc228
15/12/2561 13:32:52
Size (KB)  :  6,552 KB
uttvc229
15/12/2561 14:30:38
Size (KB)  :  6,104 KB
uttvc230
15/12/2561 14:30:50
Size (KB)  :  6,359 KB
uttvc231
15/12/2561 14:31:12
Size (KB)  :  6,500 KB
uttvc232
15/12/2561 14:31:46
Size (KB)  :  6,355 KB
uttvc233
15/12/2561 14:33:10
Size (KB)  :  6,289 KB
uttvc234
15/12/2561 14:33:20
Size (KB)  :  6,462 KB
uttvc235
15/12/2561 14:34:18
Size (KB)  :  6,362 KB
uttvc236
15/12/2561 14:39:04
Size (KB)  :  6,092 KB
uttvc237
15/12/2561 14:39:20
Size (KB)  :  6,503 KB
uttvc238
15/12/2561 14:39:32
Size (KB)  :  6,282 KB
uttvc239
15/12/2561 14:39:38
Size (KB)  :  6,389 KB
uttvc240
15/12/2561 14:41:58
Size (KB)  :  6,373 KB
uttvc241
15/12/2561 14:42:26
Size (KB)  :  6,804 KB
uttvc242
15/12/2561 14:44:42
Size (KB)  :  6,297 KB
uttvc243
15/12/2561 14:46:24
Size (KB)  :  6,457 KB
uttvc244
15/12/2561 14:53:26
Size (KB)  :  6,492 KB
uttvc245
15/12/2561 14:54:42
Size (KB)  :  6,199 KB
uttvc246
15/12/2561 14:56:36
Size (KB)  :  7,314 KB
uttvc247
15/12/2561 14:57:18
Size (KB)  :  6,397 KB
uttvc248
15/12/2561 15:01:18
Size (KB)  :  7,635 KB
uttvc249
15/12/2561 15:01:38
Size (KB)  :  6,694 KB
uttvc250
15/12/2561 15:02:00
Size (KB)  :  6,446 KB
uttvc251
15/12/2561 15:02:14
Size (KB)  :  6,514 KB
uttvc252
15/12/2561 15:04:08
Size (KB)  :  6,427 KB
uttvc253
15/12/2561 15:04:50
Size (KB)  :  7,501 KB
uttvc254
15/12/2561 15:06:08
Size (KB)  :  6,475 KB
uttvc255
15/12/2561 15:06:16
Size (KB)  :  6,287 KB
uttvc256
15/12/2561 15:06:18
Size (KB)  :  6,286 KB
uttvc257
15/12/2561 15:08:08
Size (KB)  :  6,273 KB
uttvc258
15/12/2561 15:12:02
Size (KB)  :  7,416 KB
uttvc259
15/12/2561 15:13:58
Size (KB)  :  6,517 KB
uttvc260
15/12/2561 15:18:18
Size (KB)  :  6,296 KB
uttvc261
15/12/2561 15:34:12
Size (KB)  :  6,398 KB
uttvc262
15/12/2561 15:46:52
Size (KB)  :  6,511 KB
uttvc263
15/12/2561 15:47:44
Size (KB)  :  6,264 KB
uttvc264
15/12/2561 15:47:52
Size (KB)  :  7,211 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14