วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc133
15/12/2561 15:10:06
Size (KB)  :  2,084 KB
uttvc134
15/12/2561 15:10:18
Size (KB)  :  2,028 KB
uttvc135
15/12/2561 15:10:36
Size (KB)  :  2,037 KB
uttvc136
15/12/2561 15:11:28
Size (KB)  :  2,188 KB
uttvc137
15/12/2561 15:11:48
Size (KB)  :  2,121 KB
uttvc138
15/12/2561 15:12:02
Size (KB)  :  2,240 KB
uttvc139
14/12/2561 14:18:24
Size (KB)  :  1,921 KB
uttvc140
14/12/2561 14:19:16
Size (KB)  :  2,196 KB
uttvc141
14/12/2561 14:19:30
Size (KB)  :  1,977 KB
uttvc142
14/12/2561 14:19:34
Size (KB)  :  2,129 KB
uttvc143
14/12/2561 14:38:24
Size (KB)  :  2,239 KB
uttvc144
14/12/2561 14:38:28
Size (KB)  :  2,130 KB
uttvc145
14/12/2561 14:38:48
Size (KB)  :  2,336 KB
uttvc146
14/12/2561 14:39:46
Size (KB)  :  2,072 KB
uttvc147
14/12/2561 14:40:26
Size (KB)  :  2,000 KB
uttvc148
14/12/2561 14:40:38
Size (KB)  :  1,865 KB
uttvc149
14/12/2561 14:40:54
Size (KB)  :  2,099 KB
uttvc150
14/12/2561 14:41:50
Size (KB)  :  2,283 KB
uttvc151
14/12/2561 14:42:04
Size (KB)  :  2,195 KB
uttvc152
14/12/2561 14:42:26
Size (KB)  :  2,101 KB
uttvc153
14/12/2561 14:42:50
Size (KB)  :  1,941 KB
uttvc154
14/12/2561 14:45:42
Size (KB)  :  2,239 KB
uttvc155
14/12/2561 14:46:02
Size (KB)  :  1,921 KB
uttvc156
14/12/2561 14:46:16
Size (KB)  :  2,020 KB
uttvc157
14/12/2561 14:46:24
Size (KB)  :  2,081 KB
uttvc158
14/12/2561 14:46:56
Size (KB)  :  2,033 KB
uttvc159
14/12/2561 14:48:30
Size (KB)  :  1,946 KB
uttvc160
14/12/2561 14:48:38
Size (KB)  :  2,018 KB
uttvc161
14/12/2561 14:48:46
Size (KB)  :  1,988 KB
uttvc162
14/12/2561 14:55:48
Size (KB)  :  2,076 KB
uttvc163
14/12/2561 14:56:12
Size (KB)  :  2,040 KB
uttvc164
14/12/2561 14:56:22
Size (KB)  :  2,013 KB
uttvc165
15/12/2561 9:42:14
Size (KB)  :  2,075 KB
uttvc166
15/12/2561 9:42:34
Size (KB)  :  2,004 KB
uttvc167
15/12/2561 9:43:40
Size (KB)  :  2,132 KB
uttvc168
15/12/2561 9:45:16
Size (KB)  :  2,090 KB
uttvc169
15/12/2561 9:45:20
Size (KB)  :  1,971 KB
uttvc170
15/12/2561 9:45:48
Size (KB)  :  2,009 KB
uttvc171
15/12/2561 9:47:02
Size (KB)  :  2,016 KB
uttvc172
15/12/2561 9:47:04
Size (KB)  :  2,107 KB
uttvc173
15/12/2561 9:48:16
Size (KB)  :  1,974 KB
uttvc174
15/12/2561 9:49:44
Size (KB)  :  2,123 KB
uttvc175
15/12/2561 15:06:54
Size (KB)  :  7,115 KB
uttvc176
15/12/2561 15:07:08
Size (KB)  :  6,555 KB
uttvc177
15/12/2561 15:07:22
Size (KB)  :  6,634 KB
uttvc178
15/12/2561 15:07:32
Size (KB)  :  7,363 KB
uttvc179
15/12/2561 15:07:46
Size (KB)  :  7,556 KB
uttvc180
15/12/2561 15:09:36
Size (KB)  :  6,199 KB
uttvc181
15/12/2561 15:13:16
Size (KB)  :  6,490 KB
uttvc182
15/12/2561 15:22:36
Size (KB)  :  7,580 KB
uttvc183
15/12/2561 15:50:08
Size (KB)  :  7,341 KB
uttvc184
15/12/2561 15:53:56
Size (KB)  :  6,982 KB
uttvc185
15/12/2561 15:54:34
Size (KB)  :  7,110 KB
uttvc186
15/12/2561 15:54:52
Size (KB)  :  6,159 KB
uttvc187
15/12/2561 16:02:00
Size (KB)  :  6,989 KB
uttvc188
15/12/2561 16:07:18
Size (KB)  :  6,761 KB
uttvc189
15/12/2561 16:07:38
Size (KB)  :  6,793 KB
uttvc190
15/12/2561 16:09:28
Size (KB)  :  6,931 KB
uttvc191
15/12/2561 10:01:08
Size (KB)  :  6,611 KB
uttvc192
15/12/2561 10:04:52
Size (KB)  :  6,648 KB
uttvc193
15/12/2561 10:04:56
Size (KB)  :  6,601 KB
uttvc194
15/12/2561 10:13:04
Size (KB)  :  6,441 KB
uttvc195
15/12/2561 10:15:38
Size (KB)  :  6,355 KB
uttvc196
15/12/2561 11:59:40
Size (KB)  :  6,548 KB
uttvc197
15/12/2561 11:59:48
Size (KB)  :  6,639 KB
uttvc198
15/12/2561 11:59:58
Size (KB)  :  6,507 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14