วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc067
14/12/2561 9:38:04
Size (KB)  :  2,123 KB
uttvc068
14/12/2561 9:38:12
Size (KB)  :  1,917 KB
uttvc069
14/12/2561 9:45:18
Size (KB)  :  1,984 KB
uttvc070
14/12/2561 9:45:22
Size (KB)  :  2,004 KB
uttvc071
14/12/2561 9:45:26
Size (KB)  :  2,037 KB
uttvc072
14/12/2561 9:45:38
Size (KB)  :  2,140 KB
uttvc073
14/12/2561 9:45:40
Size (KB)  :  1,855 KB
uttvc074
14/12/2561 9:46:22
Size (KB)  :  1,902 KB
uttvc075
14/12/2561 9:46:32
Size (KB)  :  2,149 KB
uttvc076
14/12/2561 9:46:42
Size (KB)  :  2,148 KB
uttvc077
14/12/2561 9:46:56
Size (KB)  :  1,856 KB
uttvc078
14/12/2561 9:47:02
Size (KB)  :  2,046 KB
uttvc079
14/12/2561 9:47:42
Size (KB)  :  2,131 KB
uttvc080
14/12/2561 9:48:10
Size (KB)  :  2,106 KB
uttvc081
14/12/2561 9:49:00
Size (KB)  :  2,120 KB
uttvc082
14/12/2561 9:49:18
Size (KB)  :  1,940 KB
uttvc083
14/12/2561 9:49:36
Size (KB)  :  2,109 KB
uttvc084
14/12/2561 9:50:08
Size (KB)  :  1,999 KB
uttvc085
14/12/2561 9:50:36
Size (KB)  :  2,128 KB
uttvc086
14/12/2561 9:51:10
Size (KB)  :  2,171 KB
uttvc087
14/12/2561 9:51:28
Size (KB)  :  2,135 KB
uttvc088
14/12/2561 9:52:42
Size (KB)  :  2,326 KB
uttvc089
14/12/2561 9:59:34
Size (KB)  :  2,210 KB
uttvc090
14/12/2561 10:01:00
Size (KB)  :  2,227 KB
uttvc091
14/12/2561 10:18:10
Size (KB)  :  2,364 KB
uttvc092
14/12/2561 10:21:24
Size (KB)  :  2,167 KB
uttvc093
14/12/2561 10:21:28
Size (KB)  :  2,143 KB
uttvc094
14/12/2561 10:21:38
Size (KB)  :  1,975 KB
uttvc095
14/12/2561 10:21:52
Size (KB)  :  2,057 KB
uttvc096
14/12/2561 10:22:08
Size (KB)  :  2,005 KB
uttvc097
14/12/2561 10:22:20
Size (KB)  :  2,152 KB
uttvc098
14/12/2561 10:23:38
Size (KB)  :  2,236 KB
uttvc099
14/12/2561 10:24:06
Size (KB)  :  1,891 KB
uttvc100
14/12/2561 10:27:48
Size (KB)  :  2,086 KB
uttvc101
15/12/2561 15:28:28
Size (KB)  :  7,152 KB
uttvc102
15/12/2561 15:30:24
Size (KB)  :  6,752 KB
uttvc103
15/12/2561 15:30:32
Size (KB)  :  6,963 KB
uttvc104
15/12/2561 15:30:54
Size (KB)  :  7,182 KB
uttvc105
15/12/2561 15:31:00
Size (KB)  :  6,148 KB
uttvc106
15/12/2561 15:31:26
Size (KB)  :  6,937 KB
uttvc107
15/12/2561 15:31:30
Size (KB)  :  6,982 KB
uttvc108
15/12/2561 15:31:54
Size (KB)  :  6,796 KB
uttvc109
15/12/2561 15:32:10
Size (KB)  :  6,196 KB
uttvc110
15/12/2561 15:32:22
Size (KB)  :  6,405 KB
uttvc111
15/12/2561 15:32:26
Size (KB)  :  7,663 KB
uttvc112
15/12/2561 15:32:46
Size (KB)  :  6,952 KB
uttvc113
15/12/2561 15:32:56
Size (KB)  :  7,346 KB
uttvc114
15/12/2561 15:33:56
Size (KB)  :  6,812 KB
uttvc115
15/12/2561 15:34:04
Size (KB)  :  6,552 KB
uttvc116
15/12/2561 15:34:14
Size (KB)  :  7,411 KB
uttvc117
15/12/2561 15:34:22
Size (KB)  :  7,006 KB
uttvc118
15/12/2561 15:34:58
Size (KB)  :  6,750 KB
uttvc119
15/12/2561 15:35:30
Size (KB)  :  6,649 KB
uttvc120
15/12/2561 15:35:46
Size (KB)  :  6,330 KB
uttvc121
15/12/2561 15:36:12
Size (KB)  :  6,902 KB
uttvc122
15/12/2561 15:39:34
Size (KB)  :  7,007 KB
uttvc123
15/12/2561 15:04:48
Size (KB)  :  2,050 KB
uttvc124
15/12/2561 15:06:16
Size (KB)  :  2,190 KB
uttvc125
15/12/2561 15:06:26
Size (KB)  :  2,235 KB
uttvc126
15/12/2561 15:06:42
Size (KB)  :  2,182 KB
uttvc127
15/12/2561 15:06:48
Size (KB)  :  2,019 KB
uttvc128
15/12/2561 15:41:02
Size (KB)  :  6,930 KB
uttvc129
15/12/2561 15:07:08
Size (KB)  :  2,196 KB
uttvc130
15/12/2561 15:08:30
Size (KB)  :  2,170 KB
uttvc131
15/12/2561 15:08:40
Size (KB)  :  2,077 KB
uttvc132
15/12/2561 15:09:18
Size (KB)  :  2,071 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14