วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc859
16/12/2561 10:47:38
Size (KB)  :  1,965 KB
uttvc860
16/12/2561 10:47:44
Size (KB)  :  1,911 KB
uttvc861
16/12/2561 10:47:46
Size (KB)  :  1,916 KB
uttvc862
16/12/2561 10:47:48
Size (KB)  :  2,039 KB
uttvc863
16/12/2561 10:47:52
Size (KB)  :  2,001 KB
uttvc864
16/12/2561 10:47:56
Size (KB)  :  1,963 KB
uttvc865
16/12/2561 10:48:18
Size (KB)  :  1,895 KB
uttvc866
16/12/2561 10:48:22
Size (KB)  :  1,913 KB
uttvc867
16/12/2561 10:48:26
Size (KB)  :  1,992 KB
uttvc868
16/12/2561 10:48:34
Size (KB)  :  1,851 KB
uttvc869
16/12/2561 10:48:46
Size (KB)  :  2,128 KB
uttvc870
16/12/2561 10:48:58
Size (KB)  :  2,116 KB
uttvc871
16/12/2561 10:49:08
Size (KB)  :  2,054 KB
uttvc872
16/12/2561 10:49:10
Size (KB)  :  2,107 KB
uttvc873
16/12/2561 10:49:18
Size (KB)  :  2,067 KB
uttvc874
16/12/2561 10:49:28
Size (KB)  :  2,055 KB
uttvc875
16/12/2561 10:49:46
Size (KB)  :  1,922 KB
uttvc876
16/12/2561 10:49:54
Size (KB)  :  1,896 KB
uttvc877
16/12/2561 10:50:06
Size (KB)  :  2,169 KB
uttvc878
16/12/2561 10:50:30
Size (KB)  :  1,913 KB
uttvc879
16/12/2561 10:50:42
Size (KB)  :  2,102 KB
uttvc880
16/12/2561 10:50:46
Size (KB)  :  2,018 KB
uttvc881
16/12/2561 10:51:06
Size (KB)  :  1,898 KB
uttvc882
16/12/2561 10:51:30
Size (KB)  :  2,144 KB
uttvc883
16/12/2561 10:57:52
Size (KB)  :  2,284 KB
uttvc884
16/12/2561 10:57:54
Size (KB)  :  2,104 KB
uttvc885
16/12/2561 10:57:54
Size (KB)  :  1,902 KB
uttvc886
16/12/2561 10:57:56
Size (KB)  :  2,151 KB
uttvc887
16/12/2561 10:57:58
Size (KB)  :  2,200 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14