วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc793
15/12/2561 22:36:36
Size (KB)  :  2,173 KB
uttvc794
15/12/2561 22:36:44
Size (KB)  :  1,933 KB
uttvc795
15/12/2561 22:36:54
Size (KB)  :  1,782 KB
uttvc796
15/12/2561 22:37:00
Size (KB)  :  1,928 KB
uttvc797
15/12/2561 22:37:10
Size (KB)  :  2,355 KB
uttvc798
15/12/2561 22:37:16
Size (KB)  :  2,147 KB
uttvc799
15/12/2561 22:37:24
Size (KB)  :  1,974 KB
uttvc800
15/12/2561 22:37:46
Size (KB)  :  1,970 KB
uttvc801
15/12/2561 22:38:14
Size (KB)  :  1,760 KB
uttvc802
15/12/2561 22:39:38
Size (KB)  :  1,941 KB
uttvc803
15/12/2561 22:40:44
Size (KB)  :  1,993 KB
uttvc804
15/12/2561 22:45:38
Size (KB)  :  1,930 KB
uttvc805
15/12/2561 22:46:22
Size (KB)  :  2,066 KB
uttvc806
15/12/2561 22:46:32
Size (KB)  :  2,151 KB
uttvc807
15/12/2561 22:49:56
Size (KB)  :  1,954 KB
uttvc808
15/12/2561 22:50:00
Size (KB)  :  1,917 KB
uttvc809
15/12/2561 22:50:06
Size (KB)  :  2,028 KB
uttvc810
15/12/2561 22:52:28
Size (KB)  :  1,930 KB
uttvc811
15/12/2561 22:52:30
Size (KB)  :  2,067 KB
uttvc812
15/12/2561 22:52:44
Size (KB)  :  1,965 KB
uttvc813
16/12/2561 10:32:16
Size (KB)  :  2,333 KB
uttvc814
16/12/2561 10:28:44
Size (KB)  :  2,203 KB
uttvc815
16/12/2561 10:29:20
Size (KB)  :  2,360 KB
uttvc816
16/12/2561 10:29:58
Size (KB)  :  2,107 KB
uttvc817
16/12/2561 10:30:04
Size (KB)  :  2,105 KB
uttvc818
16/12/2561 10:31:02
Size (KB)  :  2,196 KB
uttvc819
16/12/2561 10:31:38
Size (KB)  :  1,974 KB
uttvc820
16/12/2561 10:32:34
Size (KB)  :  2,090 KB
uttvc821
16/12/2561 10:32:56
Size (KB)  :  1,857 KB
uttvc822
16/12/2561 10:36:32
Size (KB)  :  1,959 KB
uttvc823
16/12/2561 10:36:34
Size (KB)  :  1,894 KB
uttvc824
16/12/2561 10:37:54
Size (KB)  :  1,846 KB
uttvc825
16/12/2561 10:37:58
Size (KB)  :  1,878 KB
uttvc826
16/12/2561 10:39:00
Size (KB)  :  2,201 KB
uttvc827
16/12/2561 10:39:52
Size (KB)  :  2,021 KB
uttvc828
16/12/2561 10:40:58
Size (KB)  :  2,179 KB
uttvc829
16/12/2561 10:41:36
Size (KB)  :  1,822 KB
uttvc830
16/12/2561 10:41:38
Size (KB)  :  2,048 KB
uttvc831
16/12/2561 10:45:22
Size (KB)  :  2,011 KB
uttvc832
16/12/2561 10:45:30
Size (KB)  :  2,051 KB
uttvc833
16/12/2561 10:45:34
Size (KB)  :  1,916 KB
uttvc834
16/12/2561 10:45:44
Size (KB)  :  2,016 KB
uttvc835
16/12/2561 10:45:48
Size (KB)  :  1,824 KB
uttvc836
16/12/2561 10:45:52
Size (KB)  :  2,101 KB
uttvc837
16/12/2561 10:45:58
Size (KB)  :  2,166 KB
uttvc838
16/12/2561 10:46:04
Size (KB)  :  1,991 KB
uttvc839
16/12/2561 10:46:08
Size (KB)  :  2,057 KB
uttvc840
16/12/2561 10:46:14
Size (KB)  :  2,196 KB
uttvc841
16/12/2561 10:46:20
Size (KB)  :  1,870 KB
uttvc842
16/12/2561 10:46:26
Size (KB)  :  1,900 KB
uttvc843
16/12/2561 10:46:30
Size (KB)  :  1,944 KB
uttvc844
16/12/2561 10:46:34
Size (KB)  :  2,065 KB
uttvc845
16/12/2561 10:46:42
Size (KB)  :  2,080 KB
uttvc846
16/12/2561 10:46:46
Size (KB)  :  2,091 KB
uttvc847
16/12/2561 10:46:50
Size (KB)  :  1,969 KB
uttvc848
16/12/2561 10:46:54
Size (KB)  :  1,879 KB
uttvc849
16/12/2561 10:46:58
Size (KB)  :  1,973 KB
uttvc850
16/12/2561 10:47:02
Size (KB)  :  2,074 KB
uttvc851
16/12/2561 10:47:04
Size (KB)  :  2,119 KB
uttvc852
16/12/2561 10:47:08
Size (KB)  :  2,011 KB
uttvc853
16/12/2561 10:47:16
Size (KB)  :  1,976 KB
uttvc854
16/12/2561 10:47:20
Size (KB)  :  1,944 KB
uttvc855
16/12/2561 10:47:24
Size (KB)  :  1,967 KB
uttvc856
16/12/2561 10:47:30
Size (KB)  :  1,994 KB
uttvc857
16/12/2561 10:47:34
Size (KB)  :  1,914 KB
uttvc858
16/12/2561 10:47:36
Size (KB)  :  1,955 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14