วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc727
15/12/2561 22:57:44
Size (KB)  :  2,057 KB
uttvc728
15/12/2561 22:57:46
Size (KB)  :  1,991 KB
uttvc729
15/12/2561 22:58:26
Size (KB)  :  2,175 KB
uttvc730
15/12/2561 22:58:28
Size (KB)  :  2,068 KB
uttvc731
15/12/2561 22:59:28
Size (KB)  :  1,999 KB
uttvc732
15/12/2561 23:00:00
Size (KB)  :  1,981 KB
uttvc733
15/12/2561 23:04:40
Size (KB)  :  2,105 KB
uttvc734
15/12/2561 23:05:50
Size (KB)  :  2,027 KB
uttvc735
15/12/2561 23:14:02
Size (KB)  :  2,251 KB
uttvc736
15/12/2561 23:14:12
Size (KB)  :  1,851 KB
uttvc737
15/12/2561 23:18:26
Size (KB)  :  1,939 KB
uttvc738
15/12/2561 23:18:36
Size (KB)  :  1,914 KB
uttvc739
15/12/2561 23:20:08
Size (KB)  :  1,943 KB
uttvc740
15/12/2561 23:21:20
Size (KB)  :  2,086 KB
uttvc741
15/12/2561 19:24:02
Size (KB)  :  6,333 KB
uttvc742
15/12/2561 19:35:48
Size (KB)  :  6,666 KB
uttvc743
15/12/2561 19:36:52
Size (KB)  :  6,146 KB
uttvc744
15/12/2561 19:37:16
Size (KB)  :  6,326 KB
uttvc745
15/12/2561 19:40:12
Size (KB)  :  6,365 KB
uttvc746
15/12/2561 19:43:22
Size (KB)  :  6,560 KB
uttvc747
15/12/2561 19:46:04
Size (KB)  :  6,318 KB
uttvc748
15/12/2561 19:49:56
Size (KB)  :  6,386 KB
uttvc749
15/12/2561 19:53:02
Size (KB)  :  6,365 KB
uttvc750
15/12/2561 19:56:46
Size (KB)  :  7,468 KB
uttvc751
15/12/2561 19:59:18
Size (KB)  :  6,635 KB
uttvc752
15/12/2561 20:03:16
Size (KB)  :  7,510 KB
uttvc753
15/12/2561 20:06:12
Size (KB)  :  6,271 KB
uttvc754
15/12/2561 19:18:20
Size (KB)  :  1,960 KB
uttvc755
15/12/2561 21:01:14
Size (KB)  :  1,937 KB
uttvc756
15/12/2561 21:02:20
Size (KB)  :  2,134 KB
uttvc757
15/12/2561 21:53:44
Size (KB)  :  2,029 KB
uttvc758
15/12/2561 21:54:56
Size (KB)  :  2,164 KB
uttvc759
15/12/2561 21:55:06
Size (KB)  :  2,422 KB
uttvc760
15/12/2561 21:55:22
Size (KB)  :  2,226 KB
uttvc761
15/12/2561 21:55:56
Size (KB)  :  2,284 KB
uttvc762
15/12/2561 21:56:12
Size (KB)  :  1,980 KB
uttvc763
15/12/2561 21:56:18
Size (KB)  :  2,172 KB
uttvc764
15/12/2561 21:56:46
Size (KB)  :  2,090 KB
uttvc765
15/12/2561 21:56:50
Size (KB)  :  2,073 KB
uttvc766
15/12/2561 21:58:04
Size (KB)  :  2,120 KB
uttvc767
15/12/2561 21:59:20
Size (KB)  :  2,077 KB
uttvc768
15/12/2561 22:00:12
Size (KB)  :  2,064 KB
uttvc769
15/12/2561 22:02:50
Size (KB)  :  2,375 KB
uttvc770
15/12/2561 22:03:10
Size (KB)  :  2,481 KB
uttvc771
15/12/2561 22:04:08
Size (KB)  :  2,329 KB
uttvc772
15/12/2561 22:04:14
Size (KB)  :  2,328 KB
uttvc773
15/12/2561 22:07:00
Size (KB)  :  2,161 KB
uttvc774
15/12/2561 22:08:32
Size (KB)  :  1,883 KB
uttvc775
15/12/2561 22:09:10
Size (KB)  :  2,318 KB
uttvc776
15/12/2561 22:09:24
Size (KB)  :  2,447 KB
uttvc777
15/12/2561 22:09:36
Size (KB)  :  2,142 KB
uttvc778
15/12/2561 22:09:50
Size (KB)  :  2,367 KB
uttvc779
15/12/2561 22:10:32
Size (KB)  :  2,596 KB
uttvc780
15/12/2561 22:10:36
Size (KB)  :  2,429 KB
uttvc781
15/12/2561 22:10:50
Size (KB)  :  2,401 KB
uttvc782
15/12/2561 22:12:58
Size (KB)  :  2,034 KB
uttvc783
15/12/2561 22:13:00
Size (KB)  :  2,081 KB
uttvc784
15/12/2561 22:13:08
Size (KB)  :  2,051 KB
uttvc785
15/12/2561 22:13:58
Size (KB)  :  2,153 KB
uttvc786
15/12/2561 22:14:28
Size (KB)  :  1,990 KB
uttvc787
15/12/2561 22:14:32
Size (KB)  :  2,028 KB
uttvc788
15/12/2561 22:14:36
Size (KB)  :  1,908 KB
uttvc789
15/12/2561 22:14:46
Size (KB)  :  2,133 KB
uttvc790
15/12/2561 22:30:34
Size (KB)  :  2,073 KB
uttvc791
15/12/2561 22:35:22
Size (KB)  :  2,005 KB
uttvc792
15/12/2561 22:36:32
Size (KB)  :  2,175 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14