วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc661
15/12/2561 21:58:20
Size (KB)  :  7,508 KB
uttvc662
15/12/2561 21:59:48
Size (KB)  :  7,165 KB
uttvc663
15/12/2561 21:59:54
Size (KB)  :  7,396 KB
uttvc664
15/12/2561 22:12:28
Size (KB)  :  6,518 KB
uttvc665
15/12/2561 22:14:14
Size (KB)  :  7,460 KB
uttvc666
15/12/2561 22:16:46
Size (KB)  :  7,302 KB
uttvc667
15/12/2561 22:18:54
Size (KB)  :  6,347 KB
uttvc668
15/12/2561 22:20:34
Size (KB)  :  6,545 KB
uttvc669
15/12/2561 22:20:54
Size (KB)  :  6,322 KB
uttvc670
15/12/2561 22:31:22
Size (KB)  :  7,606 KB
uttvc671
15/12/2561 22:31:26
Size (KB)  :  7,326 KB
uttvc672
15/12/2561 22:31:30
Size (KB)  :  7,363 KB
uttvc673
15/12/2561 22:31:48
Size (KB)  :  6,513 KB
uttvc674
15/12/2561 22:38:00
Size (KB)  :  7,154 KB
uttvc675
15/12/2561 22:39:42
Size (KB)  :  6,412 KB
uttvc676
15/12/2561 22:42:46
Size (KB)  :  7,236 KB
uttvc677
15/12/2561 22:42:50
Size (KB)  :  6,524 KB
uttvc678
15/12/2561 22:42:56
Size (KB)  :  7,210 KB
uttvc679
15/12/2561 22:43:00
Size (KB)  :  7,219 KB
uttvc680
15/12/2561 22:43:04
Size (KB)  :  6,508 KB
uttvc681
15/12/2561 22:43:10
Size (KB)  :  6,508 KB
uttvc682
15/12/2561 22:43:12
Size (KB)  :  7,409 KB
uttvc683
15/12/2561 22:43:18
Size (KB)  :  6,639 KB
uttvc684
15/12/2561 22:43:22
Size (KB)  :  6,429 KB
uttvc685
15/12/2561 22:43:24
Size (KB)  :  6,498 KB
uttvc686
15/12/2561 22:43:26
Size (KB)  :  6,552 KB
uttvc687
15/12/2561 22:43:30
Size (KB)  :  6,531 KB
uttvc688
15/12/2561 22:43:34
Size (KB)  :  7,239 KB
uttvc689
15/12/2561 22:43:40
Size (KB)  :  7,346 KB
uttvc690
15/12/2561 22:43:46
Size (KB)  :  6,600 KB
uttvc691
15/12/2561 22:43:50
Size (KB)  :  7,629 KB
uttvc692
15/12/2561 22:43:58
Size (KB)  :  6,522 KB
uttvc693
15/12/2561 22:44:04
Size (KB)  :  6,293 KB
uttvc694
15/12/2561 22:44:10
Size (KB)  :  7,240 KB
uttvc695
15/12/2561 22:44:56
Size (KB)  :  7,427 KB
uttvc696
15/12/2561 22:45:02
Size (KB)  :  7,403 KB
uttvc697
15/12/2561 22:45:26
Size (KB)  :  6,852 KB
uttvc698
15/12/2561 22:45:48
Size (KB)  :  6,543 KB
uttvc699
15/12/2561 22:45:50
Size (KB)  :  6,080 KB
uttvc700
15/12/2561 22:46:26
Size (KB)  :  6,842 KB
uttvc701
15/12/2561 22:46:46
Size (KB)  :  7,627 KB
uttvc702
15/12/2561 22:47:14
Size (KB)  :  6,330 KB
uttvc703
15/12/2561 22:47:38
Size (KB)  :  7,170 KB
uttvc704
14/12/2561 21:53:02
Size (KB)  :  2,124 KB
uttvc705
14/12/2561 21:53:04
Size (KB)  :  1,984 KB
uttvc706
14/12/2561 21:53:06
Size (KB)  :  1,988 KB
uttvc707
14/12/2561 21:56:16
Size (KB)  :  2,203 KB
uttvc708
14/12/2561 21:56:34
Size (KB)  :  2,211 KB
uttvc709
14/12/2561 21:57:22
Size (KB)  :  2,106 KB
uttvc710
14/12/2561 21:58:50
Size (KB)  :  2,166 KB
uttvc711
14/12/2561 22:04:50
Size (KB)  :  2,145 KB
uttvc712
14/12/2561 22:11:44
Size (KB)  :  2,211 KB
uttvc713
14/12/2561 22:11:48
Size (KB)  :  1,936 KB
uttvc714
14/12/2561 22:13:54
Size (KB)  :  2,180 KB
uttvc715
15/12/2561 22:53:34
Size (KB)  :  2,173 KB
uttvc716
15/12/2561 22:53:38
Size (KB)  :  2,147 KB
uttvc717
15/12/2561 22:53:50
Size (KB)  :  2,101 KB
uttvc718
15/12/2561 22:54:38
Size (KB)  :  1,887 KB
uttvc719
15/12/2561 22:54:40
Size (KB)  :  2,211 KB
uttvc720
15/12/2561 22:54:44
Size (KB)  :  1,990 KB
uttvc721
15/12/2561 22:55:28
Size (KB)  :  2,011 KB
uttvc722
15/12/2561 22:55:30
Size (KB)  :  1,960 KB
uttvc723
15/12/2561 22:56:12
Size (KB)  :  2,281 KB
uttvc724
15/12/2561 22:56:58
Size (KB)  :  2,219 KB
uttvc725
15/12/2561 22:57:04
Size (KB)  :  1,787 KB
uttvc726
15/12/2561 22:57:42
Size (KB)  :  2,086 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14