วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc595
15/12/2561 19:49:36
Size (KB)  :  7,124 KB
uttvc596
15/12/2561 20:00:34
Size (KB)  :  7,562 KB
uttvc597
15/12/2561 20:01:56
Size (KB)  :  6,887 KB
uttvc598
15/12/2561 20:02:36
Size (KB)  :  7,252 KB
uttvc599
15/12/2561 20:08:32
Size (KB)  :  6,447 KB
uttvc600
15/12/2561 20:08:42
Size (KB)  :  7,447 KB
uttvc601
15/12/2561 20:08:50
Size (KB)  :  6,490 KB
uttvc602
15/12/2561 20:08:54
Size (KB)  :  6,461 KB
uttvc603
15/12/2561 20:08:58
Size (KB)  :  6,539 KB
uttvc604
15/12/2561 20:09:24
Size (KB)  :  6,444 KB
uttvc605
15/12/2561 20:09:36
Size (KB)  :  6,504 KB
uttvc606
15/12/2561 20:09:54
Size (KB)  :  6,661 KB
uttvc607
15/12/2561 20:10:24
Size (KB)  :  6,442 KB
uttvc608
15/12/2561 20:12:56
Size (KB)  :  7,085 KB
uttvc609
15/12/2561 20:13:46
Size (KB)  :  7,157 KB
uttvc610
15/12/2561 20:16:08
Size (KB)  :  7,025 KB
uttvc611
15/12/2561 20:16:10
Size (KB)  :  6,435 KB
uttvc612
15/12/2561 20:17:08
Size (KB)  :  6,366 KB
uttvc613
15/12/2561 20:18:28
Size (KB)  :  7,346 KB
uttvc614
15/12/2561 20:19:08
Size (KB)  :  6,494 KB
uttvc615
15/12/2561 20:20:10
Size (KB)  :  7,541 KB
uttvc616
15/12/2561 20:22:54
Size (KB)  :  6,728 KB
uttvc617
15/12/2561 20:23:24
Size (KB)  :  7,253 KB
uttvc618
15/12/2561 20:32:32
Size (KB)  :  6,473 KB
uttvc619
15/12/2561 20:33:16
Size (KB)  :  7,600 KB
uttvc620
15/12/2561 20:39:46
Size (KB)  :  7,066 KB
uttvc621
15/12/2561 20:40:40
Size (KB)  :  6,543 KB
uttvc622
15/12/2561 20:41:30
Size (KB)  :  6,510 KB
uttvc623
15/12/2561 20:41:36
Size (KB)  :  7,502 KB
uttvc624
15/12/2561 20:41:52
Size (KB)  :  7,497 KB
uttvc625
15/12/2561 20:43:34
Size (KB)  :  6,533 KB
uttvc626
15/12/2561 20:43:44
Size (KB)  :  6,540 KB
uttvc627
15/12/2561 20:43:56
Size (KB)  :  7,558 KB
uttvc628
15/12/2561 20:44:40
Size (KB)  :  6,988 KB
uttvc629
15/12/2561 20:47:02
Size (KB)  :  7,101 KB
uttvc630
15/12/2561 20:47:10
Size (KB)  :  6,966 KB
uttvc631
15/12/2561 20:48:44
Size (KB)  :  7,119 KB
uttvc632
15/12/2561 20:51:10
Size (KB)  :  7,315 KB
uttvc633
15/12/2561 20:53:04
Size (KB)  :  6,539 KB
uttvc634
15/12/2561 20:53:28
Size (KB)  :  6,537 KB
uttvc635
15/12/2561 21:10:52
Size (KB)  :  6,657 KB
uttvc636
15/12/2561 21:12:04
Size (KB)  :  7,459 KB
uttvc637
15/12/2561 21:12:14
Size (KB)  :  6,959 KB
uttvc638
15/12/2561 21:12:32
Size (KB)  :  7,286 KB
uttvc639
15/12/2561 21:12:44
Size (KB)  :  7,588 KB
uttvc640
15/12/2561 21:15:32
Size (KB)  :  6,497 KB
uttvc641
15/12/2561 21:16:16
Size (KB)  :  7,583 KB
uttvc642
15/12/2561 21:20:04
Size (KB)  :  6,425 KB
uttvc643
15/12/2561 21:20:22
Size (KB)  :  6,562 KB
uttvc644
15/12/2561 21:20:50
Size (KB)  :  7,206 KB
uttvc645
15/12/2561 21:21:36
Size (KB)  :  7,148 KB
uttvc646
15/12/2561 21:21:42
Size (KB)  :  7,637 KB
uttvc647
15/12/2561 21:22:28
Size (KB)  :  7,255 KB
uttvc648
15/12/2561 21:22:38
Size (KB)  :  6,812 KB
uttvc649
15/12/2561 21:27:28
Size (KB)  :  7,434 KB
uttvc650
15/12/2561 21:42:28
Size (KB)  :  7,510 KB
uttvc651
15/12/2561 21:43:12
Size (KB)  :  7,669 KB
uttvc652
15/12/2561 21:45:10
Size (KB)  :  7,027 KB
uttvc653
15/12/2561 21:46:48
Size (KB)  :  6,427 KB
uttvc654
15/12/2561 21:54:34
Size (KB)  :  6,349 KB
uttvc655
15/12/2561 21:55:14
Size (KB)  :  6,535 KB
uttvc656
15/12/2561 21:55:54
Size (KB)  :  6,430 KB
uttvc657
15/12/2561 21:56:00
Size (KB)  :  6,445 KB
uttvc658
15/12/2561 21:56:26
Size (KB)  :  7,364 KB
uttvc659
15/12/2561 21:56:36
Size (KB)  :  7,073 KB
uttvc660
15/12/2561 21:57:16
Size (KB)  :  7,246 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14