วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
14/12/2561 8:43:00
Size (KB)  :  2,098 KB
uttvc002
14/12/2561 8:39:38
Size (KB)  :  2,001 KB
uttvc003
14/12/2561 8:42:08
Size (KB)  :  2,105 KB
uttvc004
14/12/2561 8:44:20
Size (KB)  :  2,247 KB
uttvc005
15/12/2561 8:49:28
Size (KB)  :  6,811 KB
uttvc006
15/12/2561 8:50:46
Size (KB)  :  6,874 KB
uttvc007
15/12/2561 8:51:16
Size (KB)  :  6,229 KB
uttvc008
15/12/2561 8:52:02
Size (KB)  :  7,350 KB
uttvc009
15/12/2561 8:52:06
Size (KB)  :  6,946 KB
uttvc010
15/12/2561 8:52:46
Size (KB)  :  6,847 KB
uttvc011
15/12/2561 8:53:50
Size (KB)  :  6,771 KB
uttvc012
15/12/2561 8:56:00
Size (KB)  :  6,739 KB
uttvc013
15/12/2561 8:57:08
Size (KB)  :  6,672 KB
uttvc014
15/12/2561 8:57:24
Size (KB)  :  7,081 KB
uttvc015
15/12/2561 8:57:40
Size (KB)  :  7,455 KB
uttvc016
15/12/2561 8:57:50
Size (KB)  :  6,436 KB
uttvc017
15/12/2561 8:58:02
Size (KB)  :  6,210 KB
uttvc018
15/12/2561 8:59:44
Size (KB)  :  7,506 KB
uttvc019
15/12/2561 9:01:58
Size (KB)  :  7,564 KB
uttvc020
15/12/2561 9:02:14
Size (KB)  :  6,310 KB
uttvc021
15/12/2561 9:02:38
Size (KB)  :  6,428 KB
uttvc022
15/12/2561 9:03:52
Size (KB)  :  6,850 KB
uttvc023
15/12/2561 9:29:10
Size (KB)  :  6,855 KB
uttvc024
15/12/2561 9:29:26
Size (KB)  :  6,307 KB
uttvc025
15/12/2561 9:29:40
Size (KB)  :  6,228 KB
uttvc026
15/12/2561 9:29:48
Size (KB)  :  7,371 KB
uttvc027
15/12/2561 9:29:50
Size (KB)  :  7,250 KB
uttvc028
15/12/2561 9:30:04
Size (KB)  :  6,252 KB
uttvc029
15/12/2561 9:30:16
Size (KB)  :  6,625 KB
uttvc030
15/12/2561 9:30:20
Size (KB)  :  6,493 KB
uttvc031
15/12/2561 9:30:30
Size (KB)  :  6,260 KB
uttvc032
15/12/2561 9:30:44
Size (KB)  :  6,871 KB
uttvc033
15/12/2561 9:30:48
Size (KB)  :  7,613 KB
uttvc034
15/12/2561 9:30:50
Size (KB)  :  6,195 KB
uttvc035
15/12/2561 9:30:54
Size (KB)  :  6,479 KB
uttvc036
15/12/2561 9:30:58
Size (KB)  :  6,520 KB
uttvc037
15/12/2561 9:31:00
Size (KB)  :  6,606 KB
uttvc038
15/12/2561 9:31:04
Size (KB)  :  6,531 KB
uttvc039
15/12/2561 9:31:16
Size (KB)  :  7,374 KB
uttvc040
15/12/2561 9:31:30
Size (KB)  :  7,192 KB
uttvc041
15/12/2561 9:32:28
Size (KB)  :  6,599 KB
uttvc042
15/12/2561 9:32:36
Size (KB)  :  7,039 KB
uttvc043
15/12/2561 9:32:44
Size (KB)  :  7,632 KB
uttvc044
15/12/2561 9:33:00
Size (KB)  :  7,518 KB
uttvc045
15/12/2561 9:33:18
Size (KB)  :  6,919 KB
uttvc046
15/12/2561 9:34:28
Size (KB)  :  6,520 KB
uttvc047
15/12/2561 9:34:34
Size (KB)  :  7,522 KB
uttvc048
15/12/2561 9:34:36
Size (KB)  :  6,567 KB
uttvc049
15/12/2561 9:34:42
Size (KB)  :  7,562 KB
uttvc050
15/12/2561 9:34:44
Size (KB)  :  6,330 KB
uttvc051
15/12/2561 9:34:48
Size (KB)  :  7,224 KB
uttvc052
15/12/2561 9:34:54
Size (KB)  :  7,122 KB
uttvc053
15/12/2561 9:35:08
Size (KB)  :  6,588 KB
uttvc054
15/12/2561 9:35:10
Size (KB)  :  6,382 KB
uttvc055
15/12/2561 9:35:14
Size (KB)  :  6,570 KB
uttvc056
15/12/2561 9:35:18
Size (KB)  :  6,554 KB
uttvc057
15/12/2561 9:35:24
Size (KB)  :  7,357 KB
uttvc058
15/12/2561 9:36:40
Size (KB)  :  5,894 KB
uttvc059
15/12/2561 9:43:50
Size (KB)  :  7,356 KB
uttvc060
14/12/2561 8:14:02
Size (KB)  :  2,074 KB
uttvc061
14/12/2561 8:22:44
Size (KB)  :  2,055 KB
uttvc062
14/12/2561 8:22:48
Size (KB)  :  2,116 KB
uttvc063
14/12/2561 8:41:32
Size (KB)  :  2,211 KB
uttvc064
14/12/2561 9:03:56
Size (KB)  :  2,163 KB
uttvc065
14/12/2561 9:06:16
Size (KB)  :  2,141 KB
uttvc066
14/12/2561 9:37:50
Size (KB)  :  2,062 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14