วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 50 รูป ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0112
5/12/2561 6:45:22
Size (KB)  :  4,375 KB
DSC_0115
5/12/2561 6:45:26
Size (KB)  :  4,208 KB
DSC_0118
5/12/2561 6:55:44
Size (KB)  :  4,019 KB
DSC_0122
5/12/2561 6:56:32
Size (KB)  :  4,193 KB
DSC_0124
5/12/2561 7:01:08
Size (KB)  :  3,975 KB
DSC_0125
5/12/2561 7:01:14
Size (KB)  :  4,187 KB
DSC_0129
5/12/2561 7:25:42
Size (KB)  :  4,180 KB
DSC_0133
5/12/2561 7:29:10
Size (KB)  :  4,339 KB
DSC_0136
5/12/2561 7:30:14
Size (KB)  :  4,016 KB
DSC_0137
5/12/2561 7:30:46
Size (KB)  :  3,734 KB
DSC_0138
5/12/2561 7:30:52
Size (KB)  :  4,260 KB
DSC_0140
5/12/2561 7:32:42
Size (KB)  :  4,468 KB
DSC_0144
5/12/2561 7:37:48
Size (KB)  :  4,246 KB
DSC_0145
5/12/2561 7:37:52
Size (KB)  :  4,253 KB
DSC_0146
5/12/2561 7:37:54
Size (KB)  :  4,073 KB
DSC_0147
5/12/2561 7:39:16
Size (KB)  :  4,058 KB
DSC_0148
5/12/2561 7:39:20
Size (KB)  :  3,951 KB
DSC_0149
5/12/2561 7:39:38
Size (KB)  :  4,577 KB
DSC_0150
5/12/2561 7:39:50
Size (KB)  :  4,279 KB
DSC_0152
5/12/2561 7:40:02
Size (KB)  :  4,256 KB
DSC_0154
5/12/2561 7:40:22
Size (KB)  :  4,029 KB
DSC_0156
5/12/2561 7:41:16
Size (KB)  :  4,365 KB
DSC_0157
5/12/2561 7:42:44
Size (KB)  :  4,458 KB
DSC_0160
5/12/2561 7:43:32
Size (KB)  :  4,216 KB
DSC_0161
5/12/2561 7:45:20
Size (KB)  :  3,712 KB
DSC_0165
5/12/2561 7:48:20
Size (KB)  :  4,188 KB
DSC_0168
5/12/2561 7:50:06
Size (KB)  :  4,323 KB
DSC_0172
5/12/2561 7:50:34
Size (KB)  :  4,452 KB
DSC_0194
5/12/2561 7:58:46
Size (KB)  :  4,404 KB
DSC_0199
5/12/2561 7:59:46
Size (KB)  :  3,956 KB
DSC_0202
5/12/2561 8:00:18
Size (KB)  :  4,301 KB
DSC_0205
5/12/2561 8:00:50
Size (KB)  :  4,576 KB
DSC_0214
5/12/2561 8:01:04
Size (KB)  :  4,549 KB
DSC_0223
5/12/2561 8:01:16
Size (KB)  :  4,379 KB
DSC_0224
5/12/2561 8:07:20
Size (KB)  :  4,221 KB
DSC_0228
5/12/2561 8:08:40
Size (KB)  :  4,098 KB
DSC_0231
5/12/2561 8:09:46
Size (KB)  :  4,059 KB
DSC_0244
5/12/2561 8:12:30
Size (KB)  :  3,866 KB
DSC_0245
5/12/2561 8:13:58
Size (KB)  :  4,352 KB
DSC_0248
5/12/2561 8:24:36
Size (KB)  :  4,370 KB
DSC_0249
5/12/2561 8:24:38
Size (KB)  :  4,565 KB
DSC_0252
5/12/2561 8:24:40
Size (KB)  :  4,399 KB
Pages:     1