วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน นักศึกษาเพื่อทำความดี ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
4/12/2561 8:45:52
Size (KB)  :  4,524 KB
1-1
4/12/2561 9:37:36
Size (KB)  :  3,851 KB
2
4/12/2561 9:17:02
Size (KB)  :  3,812 KB
3
4/12/2561 10:07:58
Size (KB)  :  4,117 KB
DSC_0053
4/12/2561 8:45:40
Size (KB)  :  4,387 KB
DSC_0054
4/12/2561 8:45:44
Size (KB)  :  4,550 KB
DSC_0055
4/12/2561 8:45:50
Size (KB)  :  4,558 KB
DSC_0056
4/12/2561 8:45:52
Size (KB)  :  4,524 KB
DSC_0057
4/12/2561 8:46:00
Size (KB)  :  4,262 KB
DSC_0058
4/12/2561 9:06:24
Size (KB)  :  4,372 KB
DSC_0059
4/12/2561 9:06:28
Size (KB)  :  4,510 KB
DSC_0060
4/12/2561 9:06:42
Size (KB)  :  4,218 KB
DSC_0061
4/12/2561 9:07:02
Size (KB)  :  4,208 KB
DSC_0062
4/12/2561 9:07:04
Size (KB)  :  4,182 KB
DSC_0063
4/12/2561 9:07:12
Size (KB)  :  4,000 KB
DSC_0064
4/12/2561 9:07:14
Size (KB)  :  4,432 KB
DSC_0065
4/12/2561 9:07:20
Size (KB)  :  4,407 KB
DSC_0066
4/12/2561 9:07:36
Size (KB)  :  4,452 KB
DSC_0067
4/12/2561 9:07:40
Size (KB)  :  4,499 KB
DSC_0068
4/12/2561 9:07:42
Size (KB)  :  4,301 KB
DSC_0069
4/12/2561 9:08:00
Size (KB)  :  4,373 KB
DSC_0070
4/12/2561 9:08:42
Size (KB)  :  4,847 KB
DSC_0071
4/12/2561 9:17:02
Size (KB)  :  3,812 KB
DSC_0072
4/12/2561 9:17:36
Size (KB)  :  3,805 KB
DSC_0073
4/12/2561 9:17:42
Size (KB)  :  3,750 KB
DSC_0074
4/12/2561 9:17:54
Size (KB)  :  3,640 KB
DSC_0075
4/12/2561 9:18:10
Size (KB)  :  3,748 KB
DSC_0076
4/12/2561 9:18:38
Size (KB)  :  3,979 KB
DSC_0077
4/12/2561 9:18:42
Size (KB)  :  3,983 KB
DSC_0078
4/12/2561 9:18:50
Size (KB)  :  4,038 KB
DSC_0079
4/12/2561 9:19:14
Size (KB)  :  4,700 KB
DSC_0080
4/12/2561 9:19:22
Size (KB)  :  4,335 KB
DSC_0081
4/12/2561 9:19:36
Size (KB)  :  4,326 KB
DSC_0082
4/12/2561 9:19:52
Size (KB)  :  4,112 KB
DSC_0084
4/12/2561 9:20:16
Size (KB)  :  4,347 KB
DSC_0085
4/12/2561 9:36:30
Size (KB)  :  3,704 KB
DSC_0086
4/12/2561 9:36:36
Size (KB)  :  3,894 KB
DSC_0087
4/12/2561 9:36:46
Size (KB)  :  3,940 KB
DSC_0088
4/12/2561 9:37:00
Size (KB)  :  3,988 KB
DSC_0089
4/12/2561 9:37:36
Size (KB)  :  3,851 KB
DSC_0091
4/12/2561 9:38:36
Size (KB)  :  3,836 KB
DSC_0093
4/12/2561 9:38:54
Size (KB)  :  3,605 KB
DSC_0094
4/12/2561 9:38:58
Size (KB)  :  3,740 KB
DSC_0095
4/12/2561 9:39:28
Size (KB)  :  4,612 KB
DSC_0096
4/12/2561 9:39:52
Size (KB)  :  4,535 KB
DSC_0097
4/12/2561 9:40:02
Size (KB)  :  4,435 KB
DSC_0098
4/12/2561 10:07:58
Size (KB)  :  4,117 KB
DSC_0099
4/12/2561 10:08:24
Size (KB)  :  4,530 KB
DSC_0101
4/12/2561 10:08:58
Size (KB)  :  4,342 KB
DSC_0102
4/12/2561 10:09:02
Size (KB)  :  4,555 KB
DSC_0103
4/12/2561 10:09:30
Size (KB)  :  4,145 KB
DSC_0104
4/12/2561 10:09:52
Size (KB)  :  4,517 KB
DSC_0105
4/12/2561 10:10:00
Size (KB)  :  4,154 KB
DSC_0106
4/12/2561 10:10:24
Size (KB)  :  4,549 KB
DSC_0107
4/12/2561 10:10:32
Size (KB)  :  4,514 KB
Pages:     1