วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ต้อนรับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0001
29/11/2561 8:15:52
Size (KB)  :  2,180 KB
DSC_0002
29/11/2561 8:16:08
Size (KB)  :  1,908 KB
DSC_0003
29/11/2561 8:16:14
Size (KB)  :  2,299 KB
DSC_0005
29/11/2561 8:16:44
Size (KB)  :  2,003 KB
DSC_0007
29/11/2561 8:18:40
Size (KB)  :  2,076 KB
DSC_0008
29/11/2561 8:19:00
Size (KB)  :  2,062 KB
DSC_0009
29/11/2561 8:19:34
Size (KB)  :  2,062 KB
DSC_0010
29/11/2561 8:20:00
Size (KB)  :  1,947 KB
DSC_0012
29/11/2561 8:21:38
Size (KB)  :  1,870 KB
DSC_0021
29/11/2561 8:29:00
Size (KB)  :  2,059 KB
DSC_0023
29/11/2561 8:30:12
Size (KB)  :  1,995 KB
DSC_0024
29/11/2561 8:30:20
Size (KB)  :  1,990 KB
DSC_0028
29/11/2561 8:31:08
Size (KB)  :  2,071 KB
DSC_0029
29/11/2561 8:31:16
Size (KB)  :  2,077 KB
DSC_0030
29/11/2561 8:31:26
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0031
29/11/2561 8:31:52
Size (KB)  :  2,308 KB
DSC_0033
29/11/2561 8:32:30
Size (KB)  :  1,865 KB
DSC_0035
29/11/2561 10:14:44
Size (KB)  :  1,884 KB
DSC_0037
29/11/2561 13:00:28
Size (KB)  :  2,071 KB
DSC_0039
29/11/2561 13:00:54
Size (KB)  :  2,174 KB
DSC_0041
29/11/2561 13:01:34
Size (KB)  :  2,069 KB
DSC_0050
29/11/2561 13:04:50
Size (KB)  :  1,803 KB
DSC_0055
29/11/2561 13:06:34
Size (KB)  :  1,925 KB
DSC_0057
29/11/2561 13:08:18
Size (KB)  :  2,081 KB
DSC_0058
29/11/2561 13:12:10
Size (KB)  :  2,068 KB
DSC_0060
29/11/2561 13:12:22
Size (KB)  :  2,089 KB
DSC_0063
29/11/2561 13:14:20
Size (KB)  :  1,796 KB
DSC_0066
29/11/2561 13:15:36
Size (KB)  :  1,855 KB
DSC_0068
29/11/2561 13:15:54
Size (KB)  :  1,868 KB
DSC_0071
29/11/2561 13:21:42
Size (KB)  :  1,850 KB
DSC_0072
29/11/2561 13:23:14
Size (KB)  :  1,900 KB
DSC_0073
29/11/2561 13:23:30
Size (KB)  :  2,166 KB
DSC_0074
29/11/2561 13:27:22
Size (KB)  :  2,337 KB
DSC_0080
29/11/2561 14:33:12
Size (KB)  :  1,926 KB
DSC_0081
29/11/2561 14:33:16
Size (KB)  :  1,836 KB
DSC_0082
29/11/2561 14:35:02
Size (KB)  :  1,860 KB
DSC_0085
29/11/2561 14:35:46
Size (KB)  :  2,110 KB
DSC_0086
29/11/2561 14:36:00
Size (KB)  :  1,945 KB
DSC_0093
29/11/2561 14:42:08
Size (KB)  :  2,137 KB
DSC_0094
29/11/2561 14:43:00
Size (KB)  :  1,868 KB
DSC_0099
29/11/2561 14:47:04
Size (KB)  :  1,800 KB
DSC_0100
29/11/2561 14:56:48
Size (KB)  :  1,941 KB
Pages:     1