วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC0140
13/11/2561 9:56:18
Size (KB)  :  1,900 KB
DSC0141
13/11/2561 9:33:32
Size (KB)  :  1,890 KB
DSC0142
13/11/2561 9:37:02
Size (KB)  :  1,915 KB
DSC0143
13/11/2561 9:14:42
Size (KB)  :  1,821 KB
DSC0144
13/11/2561 9:18:16
Size (KB)  :  1,958 KB
DSC0145
13/11/2561 9:27:44
Size (KB)  :  1,962 KB
DSC0146
13/11/2561 9:30:16
Size (KB)  :  2,002 KB
DSC0147
13/11/2561 9:35:38
Size (KB)  :  2,048 KB
DSC0148
13/11/2561 9:15:12
Size (KB)  :  1,934 KB
DSC0149
13/11/2561 9:33:48
Size (KB)  :  1,882 KB
DSC0150
13/11/2561 9:00:24
Size (KB)  :  1,912 KB
DSC0151
13/11/2561 9:13:38
Size (KB)  :  1,955 KB
DSC0152
13/11/2561 9:16:02
Size (KB)  :  1,885 KB
DSC0153
13/11/2561 9:16:26
Size (KB)  :  2,091 KB
DSC0154
13/11/2561 9:16:52
Size (KB)  :  2,094 KB
DSC0155
13/11/2561 8:58:58
Size (KB)  :  2,050 KB
DSC0156
13/11/2561 8:59:10
Size (KB)  :  1,970 KB
DSC0157
13/11/2561 8:59:24
Size (KB)  :  2,074 KB
DSC0158
13/11/2561 8:59:34
Size (KB)  :  2,131 KB
DSC0159
13/11/2561 8:59:42
Size (KB)  :  1,935 KB
DSC0160
13/11/2561 8:59:52
Size (KB)  :  1,934 KB
DSC0161
13/11/2561 9:00:04
Size (KB)  :  1,942 KB
DSC0162
13/11/2561 9:18:58
Size (KB)  :  2,279 KB
DSC0163
13/11/2561 9:20:06
Size (KB)  :  2,316 KB
DSC0164
13/11/2561 9:24:16
Size (KB)  :  2,045 KB
DSC0165
13/11/2561 9:27:50
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC0166
13/11/2561 9:27:56
Size (KB)  :  2,019 KB
DSC0167
13/11/2561 9:28:36
Size (KB)  :  2,105 KB
DSC0168
13/11/2561 9:28:40
Size (KB)  :  2,112 KB
DSC0169
13/11/2561 9:28:48
Size (KB)  :  1,823 KB
DSC0170
13/11/2561 9:32:06
Size (KB)  :  1,986 KB
DSC0171
13/11/2561 9:32:38
Size (KB)  :  1,994 KB
DSC0172
13/11/2561 9:36:34
Size (KB)  :  1,898 KB
DSC0173
13/11/2561 9:43:18
Size (KB)  :  2,150 KB
DSC0174
13/11/2561 9:45:00
Size (KB)  :  1,922 KB
DSC0175
13/11/2561 9:45:10
Size (KB)  :  1,974 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7