วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
15/11/2561 9:23:10
Size (KB)  :  1,892 KB
2
15/11/2561 9:23:16
Size (KB)  :  2,042 KB
3
15/11/2561 9:27:00
Size (KB)  :  1,911 KB
4
15/11/2561 9:39:12
Size (KB)  :  1,961 KB
5
15/11/2561 9:44:16
Size (KB)  :  1,878 KB
DSC_0087
15/11/2561 9:23:42
Size (KB)  :  2,057 KB
DSC_0088
15/11/2561 9:24:12
Size (KB)  :  1,960 KB
DSC_0089
15/11/2561 9:24:14
Size (KB)  :  1,981 KB
DSC_0091
15/11/2561 9:24:56
Size (KB)  :  2,009 KB
DSC_0094
15/11/2561 9:25:20
Size (KB)  :  2,152 KB
DSC_0095
15/11/2561 9:25:40
Size (KB)  :  1,902 KB
DSC_0098
15/11/2561 9:26:28
Size (KB)  :  2,145 KB
DSC_0101
15/11/2561 9:27:14
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_0102
15/11/2561 9:27:58
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0103
15/11/2561 9:28:14
Size (KB)  :  1,962 KB
DSC_0105
15/11/2561 9:29:22
Size (KB)  :  1,898 KB
DSC_0106
15/11/2561 9:30:20
Size (KB)  :  2,158 KB
DSC_0107
15/11/2561 9:30:24
Size (KB)  :  2,183 KB
DSC_0111
15/11/2561 9:31:08
Size (KB)  :  2,114 KB
DSC_0112
15/11/2561 9:31:36
Size (KB)  :  1,925 KB
DSC_0113
15/11/2561 9:31:46
Size (KB)  :  1,933 KB
DSC_0116
15/11/2561 9:33:38
Size (KB)  :  1,953 KB
DSC_0119
15/11/2561 9:33:50
Size (KB)  :  1,899 KB
DSC_0120
15/11/2561 9:36:16
Size (KB)  :  2,138 KB
DSC_0121
15/11/2561 9:36:22
Size (KB)  :  2,160 KB
DSC_0125
15/11/2561 9:36:48
Size (KB)  :  2,176 KB
DSC_0132
15/11/2561 9:49:10
Size (KB)  :  2,105 KB
DSC_0133
15/11/2561 9:49:22
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0134
15/11/2561 9:50:04
Size (KB)  :  1,815 KB
DSC_0136
15/11/2561 9:50:10
Size (KB)  :  1,811 KB
DSC_0137
15/11/2561 9:50:22
Size (KB)  :  1,886 KB
DSC_0138
15/11/2561 9:50:26
Size (KB)  :  1,860 KB
Pages:     1