วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาชมรมวิชาชีพการโรงแรม การท่องเที่ยว และศิลปกรรม ร่วมออกบูธนิทรรศการ “ อาชีวะ อาชีพ อนาคต” ในพิธิเปิดงานถนนคนเดินร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ลานริมน้ำน่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
11/11/2561 18:29:34
Size (KB)  :  4,716 KB
2
11/11/2561 18:30:10
Size (KB)  :  4,788 KB
3
11/11/2561 17:53:08
Size (KB)  :  4,109 KB
4
11/11/2561 18:13:48
Size (KB)  :  4,446 KB
5
11/11/2561 17:52:54
Size (KB)  :  4,635 KB
DSC_0542
11/11/2561 17:29:12
Size (KB)  :  4,287 KB
DSC_0544
11/11/2561 17:29:32
Size (KB)  :  4,580 KB
DSC_0547
11/11/2561 17:30:24
Size (KB)  :  4,101 KB
DSC_0550
11/11/2561 17:30:44
Size (KB)  :  4,381 KB
DSC_0555
11/11/2561 17:32:04
Size (KB)  :  4,529 KB
DSC_0562
11/11/2561 17:32:40
Size (KB)  :  4,350 KB
DSC_0563
11/11/2561 17:32:54
Size (KB)  :  4,135 KB
DSC_0566
11/11/2561 17:33:06
Size (KB)  :  4,195 KB
DSC_0569
11/11/2561 17:34:44
Size (KB)  :  4,263 KB
DSC_0574
11/11/2561 17:37:04
Size (KB)  :  4,293 KB
DSC_0576
11/11/2561 17:41:50
Size (KB)  :  4,403 KB
DSC_0577
11/11/2561 17:41:58
Size (KB)  :  4,356 KB
DSC_0581
11/11/2561 17:43:00
Size (KB)  :  4,519 KB
DSC_0582
11/11/2561 17:43:08
Size (KB)  :  4,477 KB
DSC_0584
11/11/2561 17:43:12
Size (KB)  :  4,305 KB
DSC_0587
11/11/2561 17:45:40
Size (KB)  :  4,066 KB
DSC_0588
11/11/2561 17:45:42
Size (KB)  :  3,952 KB
DSC_0589
11/11/2561 17:49:02
Size (KB)  :  4,442 KB
DSC_0590
11/11/2561 17:49:04
Size (KB)  :  4,479 KB
DSC_0592
11/11/2561 17:49:34
Size (KB)  :  4,602 KB
DSC_0596
11/11/2561 17:49:42
Size (KB)  :  4,481 KB
DSC_0619
11/11/2561 17:55:52
Size (KB)  :  4,394 KB
DSC_0623
11/11/2561 17:57:54
Size (KB)  :  4,658 KB
DSC_0625
11/11/2561 18:00:20
Size (KB)  :  4,359 KB
DSC_0635
11/11/2561 18:04:12
Size (KB)  :  4,504 KB
DSC_0640
11/11/2561 18:05:42
Size (KB)  :  4,465 KB
DSC_0660
11/11/2561 18:12:00
Size (KB)  :  4,147 KB
DSC_0667
11/11/2561 18:12:42
Size (KB)  :  4,412 KB
DSC_0668
11/11/2561 18:12:48
Size (KB)  :  3,650 KB
DSC_0677
11/11/2561 18:17:58
Size (KB)  :  4,744 KB
DSC_0679
11/11/2561 18:18:36
Size (KB)  :  4,624 KB
Pages:     1 2