วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิด “ตลาดนัดชุมชน แผนกวิชาการบัญชี” ทุกวันจันทร์ ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
13/11/2561 13:55:22
Size (KB)  :  6,404 KB
2
13/11/2561 13:55:28
Size (KB)  :  6,194 KB
3
13/11/2561 14:02:02
Size (KB)  :  6,635 KB
4
13/11/2561 13:21:10
Size (KB)  :  6,155 KB
5
13/11/2561 13:17:42
Size (KB)  :  6,549 KB
6
13/11/2561 13:54:50
Size (KB)  :  7,574 KB
DSC_0119
13/11/2561 13:15:06
Size (KB)  :  6,645 KB
DSC_0120
13/11/2561 13:15:10
Size (KB)  :  6,526 KB
DSC_0121
13/11/2561 13:15:22
Size (KB)  :  7,534 KB
DSC_0122
13/11/2561 13:15:32
Size (KB)  :  7,069 KB
DSC_0126
13/11/2561 13:16:58
Size (KB)  :  7,237 KB
DSC_0127
13/11/2561 13:17:04
Size (KB)  :  6,554 KB
DSC_0132
13/11/2561 13:18:24
Size (KB)  :  6,518 KB
DSC_0135
13/11/2561 13:18:42
Size (KB)  :  6,853 KB
DSC_0137
13/11/2561 13:18:54
Size (KB)  :  6,543 KB
DSC_0138
13/11/2561 13:19:12
Size (KB)  :  6,393 KB
DSC_0142
13/11/2561 13:19:48
Size (KB)  :  6,634 KB
DSC_0144
13/11/2561 13:20:08
Size (KB)  :  7,076 KB
DSC_0145
13/11/2561 13:20:16
Size (KB)  :  7,567 KB
DSC_0146
13/11/2561 13:20:26
Size (KB)  :  7,517 KB
DSC_0148
13/11/2561 13:20:40
Size (KB)  :  6,980 KB
DSC_0150
13/11/2561 13:20:58
Size (KB)  :  7,043 KB
DSC_0154
13/11/2561 13:21:50
Size (KB)  :  7,041 KB
DSC_0155
13/11/2561 13:22:02
Size (KB)  :  7,396 KB
DSC_0156
13/11/2561 13:22:06
Size (KB)  :  7,136 KB
DSC_0158
13/11/2561 13:22:26
Size (KB)  :  7,486 KB
DSC_0163
13/11/2561 13:23:18
Size (KB)  :  6,294 KB
DSC_0164
13/11/2561 13:23:22
Size (KB)  :  6,501 KB
DSC_0167
13/11/2561 13:23:48
Size (KB)  :  6,585 KB
DSC_0169
13/11/2561 13:24:04
Size (KB)  :  6,634 KB
DSC_0170
13/11/2561 13:24:20
Size (KB)  :  6,563 KB
DSC_0173
13/11/2561 13:25:04
Size (KB)  :  6,651 KB
DSC_0175
13/11/2561 13:25:10
Size (KB)  :  6,643 KB
DSC_0178
13/11/2561 13:25:34
Size (KB)  :  7,579 KB
DSC_0179
13/11/2561 13:26:24
Size (KB)  :  6,498 KB
DSC_0183
13/11/2561 13:27:16
Size (KB)  :  6,524 KB
Pages:     1 2 3 4 5