วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุรดิตถ์อุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
12/11/2561 9:33:42
Size (KB)  :  3,938 KB
2
12/11/2561 9:29:08
Size (KB)  :  3,936 KB
DSC_0829
12/11/2561 9:27:10
Size (KB)  :  3,530 KB
DSC_0830
12/11/2561 9:27:24
Size (KB)  :  3,673 KB
DSC_0834
12/11/2561 9:29:44
Size (KB)  :  3,795 KB
DSC_0835
12/11/2561 9:30:44
Size (KB)  :  3,899 KB
DSC_0836
12/11/2561 9:31:36
Size (KB)  :  3,863 KB
DSC_0839
12/11/2561 9:35:32
Size (KB)  :  3,932 KB
DSC_0840
12/11/2561 9:36:06
Size (KB)  :  3,865 KB
DSC_0841
12/11/2561 9:36:08
Size (KB)  :  4,065 KB
DSC_0842
12/11/2561 9:37:48
Size (KB)  :  3,828 KB
DSC_0843
12/11/2561 9:40:22
Size (KB)  :  3,803 KB
DSC_0845
12/11/2561 9:44:40
Size (KB)  :  3,356 KB
DSC_0846
12/11/2561 15:59:32
Size (KB)  :  1,280 KB
DSC_0847
12/11/2561 9:47:14
Size (KB)  :  3,907 KB
DSC_0848
12/11/2561 9:47:40
Size (KB)  :  3,702 KB
DSC_0849
12/11/2561 9:48:00
Size (KB)  :  3,607 KB
DSC_0851
12/11/2561 9:48:34
Size (KB)  :  3,663 KB
DSC_0853
12/11/2561 9:50:30
Size (KB)  :  3,901 KB
DSC_0855
12/11/2561 9:53:12
Size (KB)  :  3,874 KB
DSC_0856
12/11/2561 9:57:46
Size (KB)  :  3,703 KB
DSC_0858
12/11/2561 10:04:32
Size (KB)  :  3,821 KB
DSC_0859
12/11/2561 10:05:32
Size (KB)  :  3,293 KB
DSC_0860
12/11/2561 10:05:46
Size (KB)  :  3,538 KB
DSC_0861
12/11/2561 10:06:38
Size (KB)  :  3,673 KB
DSC_0863
12/11/2561 10:08:32
Size (KB)  :  3,672 KB
DSC_0866
12/11/2561 10:23:44
Size (KB)  :  3,872 KB
DSC_0868
12/11/2561 10:24:32
Size (KB)  :  3,974 KB
DSC_0874
12/11/2561 10:26:18
Size (KB)  :  4,298 KB
DSC_0875
12/11/2561 10:26:30
Size (KB)  :  4,428 KB
DSC_0877
12/11/2561 10:39:06
Size (KB)  :  4,496 KB
DSC_0878
12/11/2561 10:39:18
Size (KB)  :  4,162 KB
DSC_0879
12/11/2561 10:39:28
Size (KB)  :  4,015 KB
DSC_0880
12/11/2561 10:39:36
Size (KB)  :  3,632 KB
DSC_0881
12/11/2561 10:40:14
Size (KB)  :  4,412 KB
DSC_0883
12/11/2561 10:47:36
Size (KB)  :  4,323 KB
Pages:     1 2 3 4