วันที่ 28 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมทอดกฐินสามัคคี โดยมี นายวณิชย์ อ่วมศรี อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีการทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0775
28/10/2561 9:34:04
Size (KB)  :  1,914 KB
DSC_0782
28/10/2561 10:08:04
Size (KB)  :  1,879 KB
DSC_0786
28/10/2561 10:10:08
Size (KB)  :  2,033 KB
DSC_0787
28/10/2561 10:10:20
Size (KB)  :  2,181 KB
DSC_0792
28/10/2561 10:11:44
Size (KB)  :  1,852 KB
DSC_0794
28/10/2561 10:13:28
Size (KB)  :  2,052 KB
DSC_0795
28/10/2561 10:22:06
Size (KB)  :  1,977 KB
DSC_0796
28/10/2561 10:23:06
Size (KB)  :  2,182 KB
DSC_0797
28/10/2561 10:23:22
Size (KB)  :  2,182 KB
DSC_0798
28/10/2561 10:23:44
Size (KB)  :  1,849 KB
DSC_0800
28/10/2561 10:30:18
Size (KB)  :  2,012 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8