วันที่ 28 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมทอดกฐินสามัคคี โดยมี นายวณิชย์ อ่วมศรี อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีการทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0649
28/10/2561 7:49:24
Size (KB)  :  1,956 KB
DSC_0650
28/10/2561 7:49:42
Size (KB)  :  2,064 KB
DSC_0656
28/10/2561 7:53:48
Size (KB)  :  2,073 KB
DSC_0658
28/10/2561 7:54:32
Size (KB)  :  2,147 KB
DSC_0663
28/10/2561 7:56:40
Size (KB)  :  1,856 KB
DSC_0666
28/10/2561 7:57:26
Size (KB)  :  2,151 KB
DSC_0668
28/10/2561 7:58:22
Size (KB)  :  2,199 KB
DSC_0669
28/10/2561 7:58:26
Size (KB)  :  2,127 KB
DSC_0683
28/10/2561 8:07:16
Size (KB)  :  1,887 KB
DSC_0687
28/10/2561 8:08:24
Size (KB)  :  2,001 KB
DSC_0690
28/10/2561 8:08:58
Size (KB)  :  2,042 KB
DSC_0691
28/10/2561 8:09:06
Size (KB)  :  2,148 KB
DSC_0695
28/10/2561 8:10:40
Size (KB)  :  1,853 KB
DSC_0701
28/10/2561 8:12:12
Size (KB)  :  2,225 KB
DSC_0704
28/10/2561 8:13:14
Size (KB)  :  1,906 KB
DSC_0705
28/10/2561 8:13:36
Size (KB)  :  2,011 KB
DSC_0706
28/10/2561 8:13:46
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_0716
28/10/2561 8:28:02
Size (KB)  :  1,976 KB
DSC_0718
28/10/2561 8:28:32
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC_0719
28/10/2561 8:28:36
Size (KB)  :  2,017 KB
DSC_0725
28/10/2561 8:29:50
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0726
28/10/2561 8:30:12
Size (KB)  :  2,165 KB
DSC_0727
28/10/2561 8:30:26
Size (KB)  :  1,888 KB
DSC_0728
28/10/2561 8:33:18
Size (KB)  :  2,205 KB
DSC_0729
28/10/2561 8:33:24
Size (KB)  :  2,077 KB
DSC_0730
28/10/2561 8:34:14
Size (KB)  :  2,011 KB
DSC_0735
28/10/2561 8:36:42
Size (KB)  :  2,110 KB
DSC_0741
28/10/2561 8:43:14
Size (KB)  :  2,070 KB
DSC_0746
28/10/2561 8:51:54
Size (KB)  :  1,932 KB
DSC_0750
28/10/2561 9:01:10
Size (KB)  :  1,937 KB
DSC_0756
28/10/2561 9:04:48
Size (KB)  :  1,938 KB
DSC_0757
28/10/2561 9:05:00
Size (KB)  :  1,977 KB
DSC_0764
28/10/2561 9:28:20
Size (KB)  :  1,944 KB
DSC_0765
28/10/2561 9:29:28
Size (KB)  :  2,256 KB
DSC_0770
28/10/2561 9:30:32
Size (KB)  :  1,947 KB
DSC_0771
28/10/2561 9:33:58
Size (KB)  :  1,886 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8