วันที่ 28 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมทอดกฐินสามัคคี โดยมี นายวณิชย์ อ่วมศรี อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีการทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0547
28/10/2561 7:12:56
Size (KB)  :  2,132 KB
DSC_0548
28/10/2561 7:13:26
Size (KB)  :  1,944 KB
DSC_0559
28/10/2561 7:17:20
Size (KB)  :  2,041 KB
DSC_0560
28/10/2561 7:17:36
Size (KB)  :  2,054 KB
DSC_0567
28/10/2561 7:19:34
Size (KB)  :  2,134 KB
DSC_0568
28/10/2561 7:20:14
Size (KB)  :  2,152 KB
DSC_0570
28/10/2561 7:20:34
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0572
28/10/2561 7:20:48
Size (KB)  :  2,178 KB
DSC_0574
28/10/2561 7:21:04
Size (KB)  :  2,061 KB
DSC_0575
28/10/2561 7:21:12
Size (KB)  :  2,056 KB
DSC_0579
28/10/2561 7:22:24
Size (KB)  :  1,925 KB
DSC_0580
28/10/2561 7:22:28
Size (KB)  :  1,979 KB
DSC_0581
28/10/2561 7:23:54
Size (KB)  :  2,058 KB
DSC_0587
28/10/2561 7:25:58
Size (KB)  :  1,895 KB
DSC_0591
28/10/2561 7:27:52
Size (KB)  :  2,044 KB
DSC_0592
28/10/2561 7:27:56
Size (KB)  :  2,122 KB
DSC_0593
28/10/2561 7:28:08
Size (KB)  :  2,181 KB
DSC_0594
28/10/2561 7:28:14
Size (KB)  :  2,217 KB
DSC_0595
28/10/2561 7:28:24
Size (KB)  :  2,099 KB
DSC_0596
28/10/2561 7:28:48
Size (KB)  :  1,903 KB
DSC_0597
28/10/2561 7:29:00
Size (KB)  :  2,235 KB
DSC_0598
28/10/2561 7:29:10
Size (KB)  :  1,854 KB
DSC_0599
28/10/2561 7:29:18
Size (KB)  :  1,894 KB
DSC_0600
28/10/2561 7:29:56
Size (KB)  :  2,140 KB
DSC_0602
28/10/2561 7:30:30
Size (KB)  :  1,899 KB
DSC_0603
28/10/2561 7:30:42
Size (KB)  :  2,185 KB
DSC_0619
28/10/2561 7:37:48
Size (KB)  :  2,031 KB
DSC_0622
28/10/2561 7:38:36
Size (KB)  :  2,003 KB
DSC_0623
28/10/2561 7:38:46
Size (KB)  :  1,821 KB
DSC_0629
28/10/2561 7:41:12
Size (KB)  :  2,074 KB
DSC_0630
28/10/2561 7:41:18
Size (KB)  :  1,924 KB
DSC_0634
28/10/2561 7:42:04
Size (KB)  :  2,343 KB
DSC_0636
28/10/2561 7:42:30
Size (KB)  :  1,998 KB
DSC_0639
28/10/2561 7:43:20
Size (KB)  :  2,118 KB
DSC_0644
28/10/2561 7:45:50
Size (KB)  :  2,236 KB
DSC_0647
28/10/2561 7:48:20
Size (KB)  :  1,857 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8