วันที่ 28 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมทอดกฐินสามัคคี โดยมี นายวณิชย์ อ่วมศรี อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีการทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0331
28/10/2561 9:58:38
Size (KB)  :  4,615 KB
DSC_0348
28/10/2561 10:08:10
Size (KB)  :  4,334 KB
DSC_0349
28/10/2561 10:09:42
Size (KB)  :  4,411 KB
DSC_0354
28/10/2561 10:11:12
Size (KB)  :  3,909 KB
DSC_0357
28/10/2561 10:11:28
Size (KB)  :  4,227 KB
DSC_0359
28/10/2561 10:11:50
Size (KB)  :  4,072 KB
DSC_0360
28/10/2561 10:11:52
Size (KB)  :  4,010 KB
DSC_0366
28/10/2561 10:12:22
Size (KB)  :  3,957 KB
DSC_0377
28/10/2561 10:17:34
Size (KB)  :  4,704 KB
DSC_0385
28/10/2561 10:18:50
Size (KB)  :  4,259 KB
DSC_0386
28/10/2561 10:19:08
Size (KB)  :  4,424 KB
DSC_0387
28/10/2561 10:19:26
Size (KB)  :  4,597 KB
DSC_0391
28/10/2561 10:26:16
Size (KB)  :  4,469 KB
DSC_0392
28/10/2561 10:26:24
Size (KB)  :  4,703 KB
DSC_0393
28/10/2561 10:26:26
Size (KB)  :  4,502 KB
DSC_0394
28/10/2561 10:26:32
Size (KB)  :  4,708 KB
DSC_0396
28/10/2561 10:27:16
Size (KB)  :  4,422 KB
DSC_0397
28/10/2561 10:27:58
Size (KB)  :  4,475 KB
DSC_0400
28/10/2561 10:28:46
Size (KB)  :  4,428 KB
DSC_0403
28/10/2561 10:31:22
Size (KB)  :  4,145 KB
DSC_0404
28/10/2561 10:35:06
Size (KB)  :  4,194 KB
DSC_0414
28/10/2561 10:45:10
Size (KB)  :  4,374 KB
DSC_0417
28/10/2561 10:54:28
Size (KB)  :  4,587 KB
DSC_0425
28/10/2561 10:56:56
Size (KB)  :  4,463 KB
DSC_0427
28/10/2561 10:58:00
Size (KB)  :  4,450 KB
DSC_0436
28/10/2561 11:00:32
Size (KB)  :  4,348 KB
DSC_0448
28/10/2561 11:01:10
Size (KB)  :  4,724 KB
DSC_0450
28/10/2561 11:01:22
Size (KB)  :  4,618 KB
DSC_0452
28/10/2561 11:01:24
Size (KB)  :  4,600 KB
DSC_0454
28/10/2561 11:02:04
Size (KB)  :  4,509 KB
DSC_0455
28/10/2561 11:02:06
Size (KB)  :  4,709 KB
DSC_0456
28/10/2561 11:02:10
Size (KB)  :  4,205 KB
DSC_0457
28/10/2561 11:02:10
Size (KB)  :  4,471 KB
DSC_0458
28/10/2561 11:02:14
Size (KB)  :  4,365 KB
DSC_0459
28/10/2561 11:02:16
Size (KB)  :  4,284 KB
DSC_0544
28/10/2561 7:12:34
Size (KB)  :  2,002 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8