วันที่ 28 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมทอดกฐินสามัคคี โดยมี นายวณิชย์ อ่วมศรี อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีการทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0219
28/10/2561 9:21:52
Size (KB)  :  4,206 KB
DSC_0220
28/10/2561 9:21:58
Size (KB)  :  4,634 KB
DSC_0222
28/10/2561 9:22:04
Size (KB)  :  4,375 KB
DSC_0223
28/10/2561 9:22:16
Size (KB)  :  4,630 KB
DSC_0225
28/10/2561 9:22:42
Size (KB)  :  4,507 KB
DSC_0228
28/10/2561 9:23:06
Size (KB)  :  4,446 KB
DSC_0230
28/10/2561 9:24:08
Size (KB)  :  4,168 KB
DSC_0231
28/10/2561 9:24:16
Size (KB)  :  4,355 KB
DSC_0232
28/10/2561 9:24:28
Size (KB)  :  4,474 KB
DSC_0234
28/10/2561 9:28:56
Size (KB)  :  4,571 KB
DSC_0237
28/10/2561 9:29:20
Size (KB)  :  4,618 KB
DSC_0240
28/10/2561 9:29:38
Size (KB)  :  4,598 KB
DSC_0241
28/10/2561 9:29:42
Size (KB)  :  4,409 KB
DSC_0245
28/10/2561 9:30:06
Size (KB)  :  4,313 KB
DSC_0248
28/10/2561 9:30:26
Size (KB)  :  4,642 KB
DSC_0250
28/10/2561 9:30:58
Size (KB)  :  4,683 KB
DSC_0253
28/10/2561 9:31:34
Size (KB)  :  4,395 KB
DSC_0254
28/10/2561 9:31:36
Size (KB)  :  4,193 KB
DSC_0257
28/10/2561 9:32:08
Size (KB)  :  4,461 KB
DSC_0264
28/10/2561 9:33:36
Size (KB)  :  4,609 KB
DSC_0267
28/10/2561 9:33:48
Size (KB)  :  4,500 KB
DSC_0268
28/10/2561 9:33:54
Size (KB)  :  4,477 KB
DSC_0271
28/10/2561 9:35:24
Size (KB)  :  4,182 KB
DSC_0273
28/10/2561 9:35:50
Size (KB)  :  4,430 KB
DSC_0287
28/10/2561 9:44:06
Size (KB)  :  4,428 KB
DSC_0288
28/10/2561 9:44:08
Size (KB)  :  4,349 KB
DSC_0305
28/10/2561 9:54:16
Size (KB)  :  4,705 KB
DSC_0311
28/10/2561 9:55:56
Size (KB)  :  4,480 KB
DSC_0314
28/10/2561 9:56:16
Size (KB)  :  4,775 KB
DSC_0315
28/10/2561 9:57:06
Size (KB)  :  4,386 KB
DSC_0316
28/10/2561 9:57:10
Size (KB)  :  4,392 KB
DSC_0317
28/10/2561 9:57:12
Size (KB)  :  4,718 KB
DSC_0318
28/10/2561 9:57:12
Size (KB)  :  4,696 KB
DSC_0321
28/10/2561 9:57:22
Size (KB)  :  4,706 KB
DSC_0324
28/10/2561 9:58:16
Size (KB)  :  4,329 KB
DSC_0328
28/10/2561 9:58:26
Size (KB)  :  4,318 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8