วันที่ 28 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมทอดกฐินสามัคคี โดยมี นายวณิชย์ อ่วมศรี อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีการทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0106
28/10/2561 8:36:12
Size (KB)  :  4,295 KB
DSC_0110
28/10/2561 8:37:28
Size (KB)  :  3,965 KB
DSC_0111
28/10/2561 8:38:58
Size (KB)  :  3,922 KB
DSC_0112
28/10/2561 8:39:02
Size (KB)  :  4,035 KB
DSC_0113
28/10/2561 8:39:08
Size (KB)  :  4,144 KB
DSC_0119
28/10/2561 8:39:52
Size (KB)  :  4,266 KB
DSC_0122
28/10/2561 8:40:18
Size (KB)  :  4,148 KB
DSC_0127
28/10/2561 8:41:18
Size (KB)  :  3,935 KB
DSC_0131
28/10/2561 8:41:58
Size (KB)  :  3,872 KB
DSC_0134
28/10/2561 8:42:22
Size (KB)  :  4,381 KB
DSC_0148
28/10/2561 8:48:48
Size (KB)  :  4,626 KB
DSC_0150
28/10/2561 8:50:02
Size (KB)  :  4,539 KB
DSC_0157
28/10/2561 8:53:26
Size (KB)  :  4,516 KB
DSC_0158
28/10/2561 8:53:32
Size (KB)  :  4,183 KB
DSC_0159
28/10/2561 8:53:46
Size (KB)  :  4,245 KB
DSC_0162
28/10/2561 8:54:20
Size (KB)  :  4,368 KB
DSC_0163
28/10/2561 8:54:32
Size (KB)  :  4,308 KB
DSC_0166
28/10/2561 8:57:06
Size (KB)  :  4,764 KB
DSC_0167
28/10/2561 8:59:48
Size (KB)  :  4,466 KB
DSC_0169
28/10/2561 9:01:10
Size (KB)  :  4,628 KB
DSC_0173
28/10/2561 9:03:38
Size (KB)  :  4,173 KB
DSC_0176
28/10/2561 9:05:50
Size (KB)  :  4,688 KB
DSC_0177
28/10/2561 9:06:06
Size (KB)  :  4,711 KB
DSC_0180
28/10/2561 9:09:18
Size (KB)  :  4,351 KB
DSC_0182
28/10/2561 9:09:24
Size (KB)  :  4,441 KB
DSC_0183
28/10/2561 9:10:08
Size (KB)  :  4,787 KB
DSC_0184
28/10/2561 9:10:16
Size (KB)  :  4,449 KB
DSC_0187
28/10/2561 9:10:30
Size (KB)  :  4,500 KB
DSC_0190
28/10/2561 9:11:04
Size (KB)  :  4,465 KB
DSC_0191
28/10/2561 9:11:06
Size (KB)  :  4,413 KB
DSC_0199
28/10/2561 9:15:44
Size (KB)  :  4,220 KB
DSC_0202
28/10/2561 9:16:04
Size (KB)  :  4,717 KB
DSC_0211
28/10/2561 9:18:20
Size (KB)  :  4,736 KB
DSC_0212
28/10/2561 9:18:30
Size (KB)  :  4,692 KB
DSC_0215
28/10/2561 9:20:04
Size (KB)  :  4,605 KB
DSC_0216
28/10/2561 9:20:36
Size (KB)  :  4,814 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8