วันที่ 28 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมทอดกฐินสามัคคี โดยมี นายวณิชย์ อ่วมศรี อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีการทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
37
28/10/2561 9:05:14
Size (KB)  :  4,530 KB
38
28/10/2561 9:32:10
Size (KB)  :  4,579 KB
39
28/10/2561 9:32:18
Size (KB)  :  4,755 KB
40
28/10/2561 9:33:34
Size (KB)  :  4,020 KB
41
28/10/2561 9:39:00
Size (KB)  :  4,077 KB
42
28/10/2561 9:40:32
Size (KB)  :  4,520 KB
43
28/10/2561 9:40:44
Size (KB)  :  4,303 KB
44
28/10/2561 7:25:32
Size (KB)  :  1,874 KB
45
28/10/2561 7:24:54
Size (KB)  :  1,911 KB
46
28/10/2561 7:37:28
Size (KB)  :  2,088 KB
47
28/10/2561 7:36:26
Size (KB)  :  1,946 KB
48
28/10/2561 7:34:54
Size (KB)  :  2,107 KB
49
28/10/2561 7:39:22
Size (KB)  :  2,072 KB
50
28/10/2561 7:57:12
Size (KB)  :  2,037 KB
51
28/10/2561 8:03:06
Size (KB)  :  2,170 KB
DSC_0009
28/10/2561 7:30:26
Size (KB)  :  4,012 KB
DSC_0011
28/10/2561 7:30:38
Size (KB)  :  4,449 KB
DSC_0014
28/10/2561 7:31:50
Size (KB)  :  4,457 KB
DSC_0016
28/10/2561 7:31:54
Size (KB)  :  4,410 KB
DSC_0017
28/10/2561 7:48:18
Size (KB)  :  4,187 KB
DSC_0018
28/10/2561 7:57:54
Size (KB)  :  4,496 KB
DSC_0023
28/10/2561 7:58:14
Size (KB)  :  4,303 KB
DSC_0056
28/10/2561 8:06:24
Size (KB)  :  4,134 KB
DSC_0059
28/10/2561 8:06:42
Size (KB)  :  4,718 KB
DSC_0060
28/10/2561 8:17:40
Size (KB)  :  3,943 KB
DSC_0061
28/10/2561 8:17:50
Size (KB)  :  3,967 KB
DSC_0062
28/10/2561 8:17:56
Size (KB)  :  3,883 KB
DSC_0074
28/10/2561 8:25:44
Size (KB)  :  4,315 KB
DSC_0075
28/10/2561 8:29:52
Size (KB)  :  4,540 KB
DSC_0078
28/10/2561 8:31:32
Size (KB)  :  4,509 KB
DSC_0079
28/10/2561 8:31:36
Size (KB)  :  4,133 KB
DSC_0081
28/10/2561 8:32:16
Size (KB)  :  4,242 KB
DSC_0088
28/10/2561 8:33:20
Size (KB)  :  4,576 KB
DSC_0090
28/10/2561 8:33:36
Size (KB)  :  4,109 KB
DSC_0092
28/10/2561 8:34:16
Size (KB)  :  4,027 KB
DSC_0104
28/10/2561 8:36:06
Size (KB)  :  3,912 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8