วันที่ 28 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมทอดกฐินสามัคคี โดยมี นายวณิชย์ อ่วมศรี อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีการทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
28/10/2561 11:03:52
Size (KB)  :  4,543 KB
2
28/10/2561 11:04:04
Size (KB)  :  4,129 KB
3
28/10/2561 8:39:40
Size (KB)  :  4,261 KB
4
28/10/2561 11:00:02
Size (KB)  :  4,535 KB
5
28/10/2561 11:00:34
Size (KB)  :  4,465 KB
6
28/10/2561 8:19:36
Size (KB)  :  4,238 KB
7
28/10/2561 8:18:50
Size (KB)  :  4,319 KB
8
28/10/2561 8:00:16
Size (KB)  :  4,442 KB
9
28/10/2561 8:55:58
Size (KB)  :  4,783 KB
10
28/10/2561 9:14:12
Size (KB)  :  4,281 KB
11
28/10/2561 9:15:20
Size (KB)  :  4,316 KB
12
28/10/2561 9:36:42
Size (KB)  :  4,179 KB
13
28/10/2561 9:45:54
Size (KB)  :  4,178 KB
14
28/10/2561 9:50:40
Size (KB)  :  4,657 KB
15
28/10/2561 10:06:30
Size (KB)  :  4,609 KB
16
28/10/2561 11:04:58
Size (KB)  :  4,624 KB
17
28/10/2561 11:05:04
Size (KB)  :  4,591 KB
18
28/10/2561 7:33:04
Size (KB)  :  2,065 KB
19
28/10/2561 7:40:02
Size (KB)  :  2,156 KB
20
28/10/2561 7:41:30
Size (KB)  :  2,038 KB
21
28/10/2561 7:41:48
Size (KB)  :  2,062 KB
22
28/10/2561 8:00:06
Size (KB)  :  2,116 KB
23
28/10/2561 8:02:14
Size (KB)  :  2,107 KB
24
28/10/2561 8:14:30
Size (KB)  :  1,851 KB
25
28/10/2561 9:36:16
Size (KB)  :  1,991 KB
26
28/10/2561 9:41:12
Size (KB)  :  1,909 KB
27
28/10/2561 7:59:28
Size (KB)  :  4,409 KB
28
28/10/2561 8:18:10
Size (KB)  :  4,192 KB
29
28/10/2561 8:25:02
Size (KB)  :  4,463 KB
30
28/10/2561 8:22:52
Size (KB)  :  4,311 KB
31
28/10/2561 8:42:34
Size (KB)  :  4,206 KB
32
28/10/2561 8:43:16
Size (KB)  :  4,263 KB
33
28/10/2561 8:43:42
Size (KB)  :  4,586 KB
34
28/10/2561 8:51:30
Size (KB)  :  4,504 KB
35
28/10/2561 8:52:00
Size (KB)  :  4,608 KB
36
28/10/2561 8:53:58
Size (KB)  :  4,743 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8