วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0280
1/11/2561 11:25:48
Size (KB)  :  7,175 KB
DSC_0280-1
31/10/2561 10:16:08
Size (KB)  :  4,654 KB
DSC_0280-2
31/10/2561 9:54:44
Size (KB)  :  4,738 KB
DSC_0280-3
31/10/2561 10:16:10
Size (KB)  :  4,355 KB
DSC_0280-4
31/10/2561 10:16:12
Size (KB)  :  4,514 KB
DSC_0281
1/11/2561 11:25:54
Size (KB)  :  7,490 KB
DSC_0282
1/11/2561 11:26:06
Size (KB)  :  6,631 KB
DSC_0284
1/11/2561 11:26:18
Size (KB)  :  6,624 KB
DSC_0285
1/11/2561 11:26:20
Size (KB)  :  7,068 KB
DSC_0286
1/11/2561 11:26:24
Size (KB)  :  6,698 KB
DSC_0287
1/11/2561 11:26:30
Size (KB)  :  6,660 KB
DSC_0288
1/11/2561 11:27:14
Size (KB)  :  6,323 KB
DSC_0289
1/11/2561 11:27:34
Size (KB)  :  7,036 KB
DSC_0290
1/11/2561 11:29:58
Size (KB)  :  6,668 KB
DSC_0319
1/11/2561 13:55:18
Size (KB)  :  6,634 KB
DSC_0321
1/11/2561 13:55:26
Size (KB)  :  6,789 KB
DSC_0322
1/11/2561 13:55:30
Size (KB)  :  6,388 KB
DSC_0323
1/11/2561 13:55:32
Size (KB)  :  6,750 KB
DSC_0324
1/11/2561 13:55:36
Size (KB)  :  6,528 KB
DSC_0326
1/11/2561 13:55:44
Size (KB)  :  6,938 KB
DSC_0327
1/11/2561 13:55:56
Size (KB)  :  6,540 KB
DSC0130
31/10/2561 10:18:32
Size (KB)  :  4,149 KB
DSC0131
31/10/2561 10:18:34
Size (KB)  :  4,168 KB
DSC0132
31/10/2561 10:43:10
Size (KB)  :  4,220 KB
DSC0133
31/10/2561 10:51:07
Size (KB)  :  1,941 KB
DSC0134
31/10/2561 10:43:56
Size (KB)  :  4,300 KB
DSC0135
31/10/2561 10:44:02
Size (KB)  :  4,309 KB
DSC0136
31/10/2561 10:52:04
Size (KB)  :  2,403 KB
DSC0137
31/10/2561 10:51:29
Size (KB)  :  2,560 KB
DSC0138
31/10/2561 10:44:28
Size (KB)  :  4,378 KB
DSC0139
31/10/2561 10:44:32
Size (KB)  :  4,266 KB
DSC0140
31/10/2561 11:23:00
Size (KB)  :  4,007 KB
DSC0141
31/10/2561 11:23:04
Size (KB)  :  4,010 KB
DSC0142
31/10/2561 11:25:40
Size (KB)  :  4,015 KB
DSC0143
31/10/2561 11:32:28
Size (KB)  :  3,983 KB
DSC0144
31/10/2561 11:32:38
Size (KB)  :  3,966 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8