วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0244
1/11/2561 11:05:08
Size (KB)  :  7,021 KB
DSC_0245
1/11/2561 11:06:00
Size (KB)  :  6,100 KB
DSC_0246
1/11/2561 11:06:04
Size (KB)  :  6,242 KB
DSC_0247
1/11/2561 11:06:08
Size (KB)  :  6,257 KB
DSC_0248
1/11/2561 11:06:12
Size (KB)  :  6,693 KB
DSC_0249
1/11/2561 11:06:42
Size (KB)  :  6,755 KB
DSC_0250
1/11/2561 11:06:46
Size (KB)  :  6,873 KB
DSC_0251
1/11/2561 11:08:16
Size (KB)  :  6,842 KB
DSC_0252
1/11/2561 11:08:20
Size (KB)  :  6,087 KB
DSC_0253
1/11/2561 11:10:12
Size (KB)  :  6,755 KB
DSC_0254
1/11/2561 11:10:20
Size (KB)  :  6,093 KB
DSC_0255
1/11/2561 11:10:26
Size (KB)  :  6,878 KB
DSC_0256
1/11/2561 11:11:44
Size (KB)  :  6,650 KB
DSC_0257
1/11/2561 11:12:02
Size (KB)  :  6,579 KB
DSC_0258
1/11/2561 11:14:52
Size (KB)  :  6,583 KB
DSC_0259
1/11/2561 11:15:06
Size (KB)  :  6,508 KB
DSC_0260
1/11/2561 11:15:24
Size (KB)  :  7,031 KB
DSC_0261
1/11/2561 11:19:18
Size (KB)  :  6,476 KB
DSC_0262
1/11/2561 11:19:22
Size (KB)  :  6,915 KB
DSC_0263
1/11/2561 11:19:28
Size (KB)  :  5,590 KB
DSC_0264
1/11/2561 11:20:18
Size (KB)  :  6,601 KB
DSC_0265
1/11/2561 11:21:22
Size (KB)  :  6,631 KB
DSC_0266
1/11/2561 11:21:26
Size (KB)  :  7,295 KB
DSC_0267
1/11/2561 11:21:56
Size (KB)  :  6,678 KB
DSC_0268
1/11/2561 11:22:04
Size (KB)  :  7,042 KB
DSC_0269
1/11/2561 11:22:10
Size (KB)  :  7,255 KB
DSC_0270
1/11/2561 11:22:34
Size (KB)  :  6,982 KB
DSC_0271
1/11/2561 11:23:00
Size (KB)  :  7,219 KB
DSC_0272
1/11/2561 11:23:02
Size (KB)  :  6,814 KB
DSC_0273
1/11/2561 11:23:08
Size (KB)  :  6,528 KB
DSC_0274
1/11/2561 11:23:16
Size (KB)  :  7,007 KB
DSC_0275
1/11/2561 11:24:04
Size (KB)  :  6,619 KB
DSC_0276
1/11/2561 11:24:10
Size (KB)  :  6,967 KB
DSC_0277
1/11/2561 11:25:16
Size (KB)  :  6,619 KB
DSC_0278
1/11/2561 11:25:28
Size (KB)  :  7,055 KB
DSC_0279
1/11/2561 11:25:30
Size (KB)  :  7,583 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8