วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0190
1/11/2561 10:32:44
Size (KB)  :  6,515 KB
DSC_0191
1/11/2561 10:32:54
Size (KB)  :  6,528 KB
DSC_0193
1/11/2561 10:33:08
Size (KB)  :  7,129 KB
DSC_0194
1/11/2561 10:33:10
Size (KB)  :  6,920 KB
DSC_0195
1/11/2561 10:33:46
Size (KB)  :  7,241 KB
DSC_0196
1/11/2561 10:33:50
Size (KB)  :  7,680 KB
DSC_0197
1/11/2561 10:33:56
Size (KB)  :  7,263 KB
DSC_0200
1/11/2561 10:34:16
Size (KB)  :  7,318 KB
DSC_0201
1/11/2561 10:34:58
Size (KB)  :  7,030 KB
DSC_0202
1/11/2561 10:34:58
Size (KB)  :  7,182 KB
DSC_0203
1/11/2561 10:35:06
Size (KB)  :  7,249 KB
DSC_0204
1/11/2561 10:35:28
Size (KB)  :  7,312 KB
DSC_0205
1/11/2561 10:35:32
Size (KB)  :  6,536 KB
DSC_0206
1/11/2561 10:35:36
Size (KB)  :  7,210 KB
DSC_0207
1/11/2561 10:35:38
Size (KB)  :  7,520 KB
DSC_0208
1/11/2561 10:35:42
Size (KB)  :  7,309 KB
DSC_0209
1/11/2561 10:35:52
Size (KB)  :  6,638 KB
DSC_0210
1/11/2561 10:36:12
Size (KB)  :  7,578 KB
DSC_0211
1/11/2561 10:36:20
Size (KB)  :  7,465 KB
DSC_0212
1/11/2561 10:38:50
Size (KB)  :  7,036 KB
DSC_0213
1/11/2561 10:39:04
Size (KB)  :  7,406 KB
DSC_0214
1/11/2561 10:43:00
Size (KB)  :  6,551 KB
DSC_0215
1/11/2561 10:43:10
Size (KB)  :  7,428 KB
DSC_0217
1/11/2561 10:44:32
Size (KB)  :  6,939 KB
DSC_0232
1/11/2561 11:03:56
Size (KB)  :  7,068 KB
DSC_0233
1/11/2561 11:04:08
Size (KB)  :  7,072 KB
DSC_0234
1/11/2561 11:04:10
Size (KB)  :  6,473 KB
DSC_0235
1/11/2561 11:04:16
Size (KB)  :  7,353 KB
DSC_0236
1/11/2561 11:04:24
Size (KB)  :  5,787 KB
DSC_0237
1/11/2561 11:04:30
Size (KB)  :  5,701 KB
DSC_0238
1/11/2561 11:04:44
Size (KB)  :  6,810 KB
DSC_0239
1/11/2561 11:04:52
Size (KB)  :  7,051 KB
DSC_0240
1/11/2561 11:04:56
Size (KB)  :  6,972 KB
DSC_0241
1/11/2561 11:04:58
Size (KB)  :  6,950 KB
DSC_0242
1/11/2561 11:05:02
Size (KB)  :  7,084 KB
DSC_0243
1/11/2561 11:05:06
Size (KB)  :  6,262 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8