วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0153
1/11/2561 10:06:44
Size (KB)  :  6,551 KB
DSC_0154
1/11/2561 10:06:46
Size (KB)  :  6,532 KB
DSC_0155
1/11/2561 10:06:50
Size (KB)  :  5,957 KB
DSC_0156
1/11/2561 10:06:52
Size (KB)  :  6,382 KB
DSC_0157
1/11/2561 10:06:54
Size (KB)  :  6,557 KB
DSC_0158
1/11/2561 10:06:56
Size (KB)  :  7,120 KB
DSC_0159
1/11/2561 10:07:08
Size (KB)  :  7,351 KB
DSC_0160
1/11/2561 10:07:12
Size (KB)  :  7,106 KB
DSC_0161
1/11/2561 10:07:20
Size (KB)  :  7,337 KB
DSC_0162
1/11/2561 10:07:24
Size (KB)  :  6,396 KB
DSC_0163
1/11/2561 10:07:32
Size (KB)  :  6,072 KB
DSC_0164
1/11/2561 10:07:38
Size (KB)  :  7,168 KB
DSC_0165
1/11/2561 10:07:44
Size (KB)  :  7,373 KB
DSC_0166
1/11/2561 10:12:10
Size (KB)  :  6,506 KB
DSC_0167
1/11/2561 10:12:14
Size (KB)  :  6,382 KB
DSC_0168
1/11/2561 10:12:18
Size (KB)  :  7,057 KB
DSC_0169
1/11/2561 10:12:26
Size (KB)  :  7,429 KB
DSC_0170
1/11/2561 10:12:30
Size (KB)  :  6,325 KB
DSC_0171
1/11/2561 10:12:36
Size (KB)  :  6,113 KB
DSC_0172
1/11/2561 10:12:52
Size (KB)  :  7,279 KB
DSC_0173
1/11/2561 10:13:12
Size (KB)  :  7,184 KB
DSC_0174
1/11/2561 10:13:22
Size (KB)  :  6,377 KB
DSC_0175
1/11/2561 10:15:00
Size (KB)  :  6,856 KB
DSC_0176
1/11/2561 10:15:30
Size (KB)  :  7,265 KB
DSC_0177
1/11/2561 10:15:40
Size (KB)  :  6,453 KB
DSC_0178
1/11/2561 10:15:44
Size (KB)  :  6,417 KB
DSC_0179
1/11/2561 10:15:50
Size (KB)  :  6,808 KB
DSC_0180
1/11/2561 10:16:54
Size (KB)  :  7,001 KB
DSC_0181
1/11/2561 10:16:58
Size (KB)  :  6,416 KB
DSC_0182
1/11/2561 10:19:44
Size (KB)  :  6,579 KB
DSC_0183
1/11/2561 10:19:46
Size (KB)  :  6,089 KB
DSC_0184
1/11/2561 10:32:18
Size (KB)  :  7,080 KB
DSC_0185
1/11/2561 10:32:20
Size (KB)  :  7,502 KB
DSC_0186
1/11/2561 10:32:32
Size (KB)  :  6,171 KB
DSC_0188
1/11/2561 10:32:36
Size (KB)  :  6,848 KB
DSC_0189
1/11/2561 10:32:38
Size (KB)  :  6,371 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8