วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0097 (2)
1/11/2561 8:36:10
Size (KB)  :  6,324 KB
DSC_0098
1/11/2561 8:36:16
Size (KB)  :  6,317 KB
DSC_0099
1/11/2561 8:36:28
Size (KB)  :  6,402 KB
DSC_0100 (2)
1/11/2561 8:36:34
Size (KB)  :  6,559 KB
DSC_0100
31/10/2561 10:51:29
Size (KB)  :  2,560 KB
DSC_0101 (2)
1/11/2561 8:36:46
Size (KB)  :  7,629 KB
DSC_0107
1/11/2561 8:38:24
Size (KB)  :  7,455 KB
DSC_0108
31/10/2561 11:23:00
Size (KB)  :  4,007 KB
DSC_0109
1/11/2561 8:38:52
Size (KB)  :  7,563 KB
DSC_0110
31/10/2561 9:00:12
Size (KB)  :  4,293 KB
DSC_0111
1/11/2561 8:39:12
Size (KB)  :  7,288 KB
DSC_0112
1/11/2561 8:39:16
Size (KB)  :  6,633 KB
DSC_0113
1/11/2561 8:39:20
Size (KB)  :  6,659 KB
DSC_0114
1/11/2561 8:39:28
Size (KB)  :  6,836 KB
DSC_0115
1/11/2561 8:39:32
Size (KB)  :  7,160 KB
DSC_0116
1/11/2561 8:39:36
Size (KB)  :  7,510 KB
DSC_0117
1/11/2561 8:39:38
Size (KB)  :  7,248 KB
DSC_0118
1/11/2561 8:39:44
Size (KB)  :  6,540 KB
DSC_0119
1/11/2561 8:39:50
Size (KB)  :  6,472 KB
DSC_0120
1/11/2561 8:40:04
Size (KB)  :  6,440 KB
DSC_0121
1/11/2561 8:40:32
Size (KB)  :  6,317 KB
DSC_0124
1/11/2561 8:41:22
Size (KB)  :  7,256 KB
DSC_0126
31/10/2561 9:03:06
Size (KB)  :  4,422 KB
DSC_0127
1/11/2561 8:58:38
Size (KB)  :  6,510 KB
DSC_0128
1/11/2561 8:58:40
Size (KB)  :  6,439 KB
DSC_0128-1
31/10/2561 9:15:09
Size (KB)  :  3,913 KB
DSC_0140
1/11/2561 9:59:38
Size (KB)  :  7,196 KB
DSC_0142
1/11/2561 10:00:28
Size (KB)  :  7,157 KB
DSC_0144
1/11/2561 10:01:08
Size (KB)  :  6,583 KB
DSC_0145
1/11/2561 10:01:18
Size (KB)  :  6,082 KB
DSC_0146
1/11/2561 10:01:22
Size (KB)  :  6,366 KB
DSC_0147
1/11/2561 10:01:32
Size (KB)  :  6,050 KB
DSC_0148
1/11/2561 10:01:40
Size (KB)  :  6,709 KB
DSC_0149
1/11/2561 10:01:46
Size (KB)  :  6,546 KB
DSC_0150
1/11/2561 10:05:08
Size (KB)  :  7,118 KB
DSC_0152
1/11/2561 10:06:42
Size (KB)  :  6,658 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8