วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0057
1/11/2561 8:22:42
Size (KB)  :  7,672 KB
DSC_0058
1/11/2561 8:22:44
Size (KB)  :  6,887 KB
DSC_0059
1/11/2561 8:22:50
Size (KB)  :  6,924 KB
DSC_0060
1/11/2561 8:22:54
Size (KB)  :  7,615 KB
DSC_0061
1/11/2561 8:23:04
Size (KB)  :  6,524 KB
DSC_0062
1/11/2561 8:23:10
Size (KB)  :  6,694 KB
DSC_0063
1/11/2561 8:23:14
Size (KB)  :  6,173 KB
DSC_0064
1/11/2561 8:23:14
Size (KB)  :  6,609 KB
DSC_0065
1/11/2561 8:23:18
Size (KB)  :  7,554 KB
DSC_0066
1/11/2561 8:23:22
Size (KB)  :  6,133 KB
DSC_0067
1/11/2561 8:23:26
Size (KB)  :  6,699 KB
DSC_0068
1/11/2561 8:23:30
Size (KB)  :  6,948 KB
DSC_0069
1/11/2561 8:23:32
Size (KB)  :  6,039 KB
DSC_0070
1/11/2561 8:23:34
Size (KB)  :  6,751 KB
DSC_0071
1/11/2561 8:26:22
Size (KB)  :  6,626 KB
DSC_0072
1/11/2561 8:27:12
Size (KB)  :  6,586 KB
DSC_0073
1/11/2561 8:27:22
Size (KB)  :  6,530 KB
DSC_0075
1/11/2561 8:33:50
Size (KB)  :  6,254 KB
DSC_0076
1/11/2561 8:33:54
Size (KB)  :  6,359 KB
DSC_0078
1/11/2561 8:34:04
Size (KB)  :  6,588 KB
DSC_0080
1/11/2561 8:34:10
Size (KB)  :  6,012 KB
DSC_0082 (2)
1/11/2561 8:34:14
Size (KB)  :  6,251 KB
DSC_0082-1
1/11/2561 8:34:26
Size (KB)  :  6,064 KB
DSC_0082-2
1/11/2561 8:34:32
Size (KB)  :  6,368 KB
DSC_0082-3
1/11/2561 8:34:22
Size (KB)  :  6,163 KB
DSC_0083
1/11/2561 8:34:16
Size (KB)  :  6,242 KB
DSC_0084 (2)
1/11/2561 8:34:18
Size (KB)  :  6,116 KB
DSC_0091 (2)
1/11/2561 8:35:28
Size (KB)  :  6,438 KB
DSC_0091
31/10/2561 10:17:12
Size (KB)  :  4,527 KB
DSC_0092 (2)
1/11/2561 8:35:34
Size (KB)  :  7,590 KB
DSC_0092
31/10/2561 10:17:18
Size (KB)  :  4,509 KB
DSC_0093 (2)
1/11/2561 8:35:36
Size (KB)  :  6,533 KB
DSC_0094
1/11/2561 8:35:38
Size (KB)  :  7,358 KB
DSC_0095 (2)
1/11/2561 8:35:46
Size (KB)  :  6,402 KB
DSC_0095
31/10/2561 10:43:10
Size (KB)  :  4,220 KB
DSC_0096
1/11/2561 8:35:50
Size (KB)  :  7,572 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8