วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0006
1/11/2561 8:14:54
Size (KB)  :  6,505 KB
DSC_0007
1/11/2561 8:15:02
Size (KB)  :  6,468 KB
DSC_0008
1/11/2561 8:15:18
Size (KB)  :  6,477 KB
DSC_0009
1/11/2561 8:15:22
Size (KB)  :  6,427 KB
DSC_0010
1/11/2561 8:15:34
Size (KB)  :  6,335 KB
DSC_0011
1/11/2561 8:15:44
Size (KB)  :  6,500 KB
DSC_0016
1/11/2561 8:16:30
Size (KB)  :  6,487 KB
DSC_0017
1/11/2561 8:16:32
Size (KB)  :  6,666 KB
DSC_0018
1/11/2561 8:16:40
Size (KB)  :  7,331 KB
DSC_0019
1/11/2561 8:16:56
Size (KB)  :  6,302 KB
DSC_0020
1/11/2561 8:16:58
Size (KB)  :  6,355 KB
DSC_0021
1/11/2561 8:17:06
Size (KB)  :  6,554 KB
DSC_0022
1/11/2561 8:17:12
Size (KB)  :  6,517 KB
DSC_0023
1/11/2561 8:17:16
Size (KB)  :  6,529 KB
DSC_0024
1/11/2561 8:17:18
Size (KB)  :  6,378 KB
DSC_0025
1/11/2561 8:17:24
Size (KB)  :  7,426 KB
DSC_0026
1/11/2561 8:17:26
Size (KB)  :  6,431 KB
DSC_0027
1/11/2561 8:17:28
Size (KB)  :  6,610 KB
DSC_0028
1/11/2561 8:17:38
Size (KB)  :  6,471 KB
DSC_0029
1/11/2561 8:17:40
Size (KB)  :  7,465 KB
DSC_0030
1/11/2561 8:17:42
Size (KB)  :  6,504 KB
DSC_0032
1/11/2561 8:17:46
Size (KB)  :  7,261 KB
DSC_0033
1/11/2561 8:17:50
Size (KB)  :  7,431 KB
DSC_0034
1/11/2561 8:18:04
Size (KB)  :  6,606 KB
DSC_0038
1/11/2561 8:18:28
Size (KB)  :  6,677 KB
DSC_0039
1/11/2561 8:18:34
Size (KB)  :  6,557 KB
DSC_0040
1/11/2561 8:19:02
Size (KB)  :  6,581 KB
DSC_0041
1/11/2561 8:19:06
Size (KB)  :  6,591 KB
DSC_0045
1/11/2561 8:19:24
Size (KB)  :  6,276 KB
DSC_0046
1/11/2561 8:19:28
Size (KB)  :  6,451 KB
DSC_0047
1/11/2561 8:19:46
Size (KB)  :  6,606 KB
DSC_0048
1/11/2561 8:19:54
Size (KB)  :  7,351 KB
DSC_0053
1/11/2561 8:21:00
Size (KB)  :  6,844 KB
DSC_0054
1/11/2561 8:21:54
Size (KB)  :  6,807 KB
DSC_0055
1/11/2561 8:22:02
Size (KB)  :  7,307 KB
DSC_0056
1/11/2561 8:22:24
Size (KB)  :  6,586 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8