วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0109
3/11/2561 16:13:46
Size (KB)  :  2,051 KB
DSC_0110
3/11/2561 16:14:08
Size (KB)  :  2,174 KB
DSC_0111
3/11/2561 16:15:06
Size (KB)  :  2,001 KB
DSC_0112
3/11/2561 16:15:12
Size (KB)  :  1,944 KB
Pages:     1 2