วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
3/11/2561 16:11:30
Size (KB)  :  2,131 KB
2
3/11/2561 16:11:24
Size (KB)  :  2,165 KB
3
3/11/2561 16:44:34
Size (KB)  :  127 KB
4
3/11/2561 16:44:50
Size (KB)  :  110 KB
DSC_0048
3/11/2561 15:10:22
Size (KB)  :  2,204 KB
DSC_0050
3/11/2561 15:15:14
Size (KB)  :  1,991 KB
DSC_0051
3/11/2561 15:15:26
Size (KB)  :  1,928 KB
DSC_0052
3/11/2561 15:15:38
Size (KB)  :  1,895 KB
DSC_0053
3/11/2561 15:16:02
Size (KB)  :  2,025 KB
DSC_0054
3/11/2561 15:16:16
Size (KB)  :  2,294 KB
DSC_0055
3/11/2561 15:17:08
Size (KB)  :  1,939 KB
DSC_0056
3/11/2561 15:17:40
Size (KB)  :  2,172 KB
DSC_0057
3/11/2561 15:18:00
Size (KB)  :  1,920 KB
DSC_0067
3/11/2561 15:21:28
Size (KB)  :  1,933 KB
DSC_0068
3/11/2561 15:21:36
Size (KB)  :  1,944 KB
DSC_0069
3/11/2561 15:21:46
Size (KB)  :  1,979 KB
DSC_0070
3/11/2561 15:21:54
Size (KB)  :  2,025 KB
DSC_0071
3/11/2561 15:22:06
Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_0076
3/11/2561 15:52:42
Size (KB)  :  2,179 KB
DSC_0077
3/11/2561 15:52:52
Size (KB)  :  1,798 KB
DSC_0081
3/11/2561 15:54:52
Size (KB)  :  2,104 KB
DSC_0082
3/11/2561 15:56:10
Size (KB)  :  2,170 KB
DSC_0084
3/11/2561 15:57:24
Size (KB)  :  2,051 KB
DSC_0085
3/11/2561 15:57:42
Size (KB)  :  2,150 KB
DSC_0087
3/11/2561 15:58:48
Size (KB)  :  1,936 KB
DSC_0089
3/11/2561 15:59:34
Size (KB)  :  2,375 KB
DSC_0091
3/11/2561 15:59:54
Size (KB)  :  2,373 KB
DSC_0092
3/11/2561 16:00:56
Size (KB)  :  2,252 KB
DSC_0093
3/11/2561 16:01:24
Size (KB)  :  2,070 KB
DSC_0094
3/11/2561 16:01:40
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0095
3/11/2561 16:02:32
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_0096
3/11/2561 16:03:40
Size (KB)  :  2,089 KB
DSC_0097
3/11/2561 16:04:38
Size (KB)  :  2,095 KB
DSC_0099
3/11/2561 16:06:52
Size (KB)  :  2,042 KB
DSC_0100
3/11/2561 16:07:26
Size (KB)  :  1,995 KB
DSC_0106
3/11/2561 16:12:36
Size (KB)  :  2,178 KB
Pages:     1 2